Sisältömarkkinoinnin mitattavuudesta puhutaan paljon. Syystäkin, sillä huolimatta siitä, onko markkinointitoimenpiteiden tavoitteena parempi sisäinen viestintä tai asiakaskokemuksen parantaminen, on tärkeää pystyä osoittamaan tehtyjen toimenpiteiden vaikutus. Sisältöjen ROI:n (return on investment) mittaaminen ei loppuen lopuksi eroa paljoakaan perinteisten markkinointikampanjoiden tehokkuuden mittaamisesta. Digitaalisten sisältöjen ROI:ta on jopa helpompi mitata saatavilla olevien analytiikkatyökalujen avulla.

Pelkästään analytiikkatyökalujen hyödyntäminen ei kuitenkaan riitä. Näiden vinkkien avulla onnistut paremmin mittaamaan tuottamasi sisällön ROI:ta ja analysoimaan sisältömarkkinoinnin tuloksia.

1. Määritä tavoitteet

Tavoitteiden asettaminen on markkinoinnin mitattavuuden elinehto. Selkeiden tavoitteiden avulla sisältömarkkinoinnin kampanja voidaan toteuttaa tehokkaasti ja sen tuloksia pystytään ylipäätään mittaamaan ja analysoimaan.

Tavoitteet täytyy asettaa jokaiselle sisällölle tai kampanjalle erikseen. Tavoitteiden täytyy olla konkreettisia ja mitattavia. Mieti millaiset tavoitteet parhaiten kuvaavat onnistunutta kampanjaa.

2. Tee A/B-testaus

Kuten vaikkapa uusia tuotepakkauksia lanseeratessa, myös sisältömarkkinoinnissa tulisi hyödyntää A/B-testausta. Jos esimerkiksi tarkoituksenasi on toteuttaa vähänkään isomman budjetin videokampanja, ennen kampanjan lanseerausta olisi hyvä testata, millaisen videon avulla asetetut tavoitteet saavutetaan parhaiten.

On nimittäin kustannustehokkaampaa testata ensin, minkälainen video toimii parhaiten maksimaalinen ROI:n saavuttamiseksi kuin ensin toteuttaa kampanja ja todeta jälkikäteen, ettei video kiinnostanut kohderyhmää.

3. Ota oikeat mittarit käyttöön

Sisltömarkkinoinnissa on monia asioita, joita voi mitata. Voit mitata näyttökertoja. Voit mitata, kuinka monta tykkäystä sait. Voit myös mitata, kuinka paljon sisältöäsi jaettiin sosiaalisessa mediassa.

Mutta aina se, mitä voit mitata, ei tarkoita sitä, mitä pitäisi mitata. Onkin tärkeää ymmärtää, mitkä mittarit parhaiten kuvaavat asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Jos kampanjasi tavoitteena on ollut parantaa asiakaspalvelua tuottamalla ohjevideoita asiakkaille, näyttökerrat eivät ole kovinkaan hyvä mittari kuvaamaan tuotetun sisällön ROI:ta.

4. Hyödynnä analytiikkatyökaluja oikein

Saatavilla on monia analytiikkatyökaluja ja sisällön tehokkuutta onkin entistä helpompi mitata. Videoesimerkkiä hyödyntäen voit mitata mm. mitkä videot katsotaan loppuun asti, missä vaiheessa katselu lopetetaan, ketkä katsovat videotasi ja kuinka moni jakaa videotasi.

Sisältömarkkinoinnin ROI:n mittaamisessa täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka esimerkiksi jokaisen uuden kontaktin hinta voidaan laskea, ROI ei aina välttämättä tarkoita euromääräistä lukua. ROI voi olla myös näkyvyys sosiaalisessa mediassa, brändisi ympärillä käyty keskustelu tai avainasiakkaiden suosittelut.

5. Pyydä ammattilaiselta apua

Eri kanava-, mainostus- ja analytiikkamahdollisuuksien muutoksissa saattaa olla hankala pysyä perässä. Siksi sisältömarkkinointistrategian laatiminen kannattaa toteuttaa  siihen erikoistuneiden ammattilaisten avulla. Näin varmistetaan se, että markkinointitoimenpiteillä ja tuotetuilla sisällöillä on mahdollisuus saavuttaa paras mahdollinen tuotto kustannukselle. Pelkän sisällön tuottaminen ei ole järkevää, ilman tarkoin suunniteltua, kokonaisvaltaista sisältömarkkinointistrategiaa.

Monesti sisältöä jaetaan ilman strategiaa ja mediabudjettia. On kuitenkin äärimmäisen harvinaista, että sisältö leviäisi viraalisti. Varsinkaan yritysten tuottama sisältö. Siksi saattaa helposti syntyä se käsitys, ettei sisältömarkkinointi ole tehokasta – vaikka vain sen toteuttamisen keinot ovat olleet väärät.

New call-to-action