Yrityksen verkkosivut toimivat sen käyntikorttina. Hyvä sivusto on informatiivinen, toimiva ja tyylikäs. Kaikki oleellinen tieto on sieltä helposti löydettävissä. Huono verkkosivu puolestaan antaa yrityksestä epäluotettavan ja epäammattimaisen kuvan. On tärkeää, että verkkosivuilla on mahdollisimman monipuolista ja laadukasta sisältöä paitsi hakukoneoptimoinnin mutta erityisesti hyvän käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.

Millaisia asioita kannattaa ottaa huomioon verkkosivujen suunnittelussa? Hyödynnä näitä kuutta vinkkiä ja olet jo pitkällä:

1. Laadukas sisältö

Yhä useammat yritykset ovat alkaneet ymmärtää laadukkaan sisällön merkityksen osana markkinointistrategiaansa. Tekstisisältö toimii paitsi informaation lähteenä, myös hyvänä hakukoneen ruokana. Videoiden avulla puolestaan pystytään kuvaa ja tekstiä tehokkaammin esittämään kokonaiskuva tuotteista ja palveluista. Monesti video on myös tehokkain tapa esitellä tuotteiden erilaisia käyttömahdollisuuksia.

2. Isot tuotekuvat

Isojen tuotekuvien avulla vierailija pystyy tunnistamaan tuotteen tai palvelun tärkeät ominaisuudet helposti ja nopeasti. On myös tärkeää, että asiakas pystyy kuvittelemaan, miltä tuote näyttää todellisuudessa ja juuri tässä isot tuotekuvat ovat erinomainen apuväline.

3. Mobiiliresponsiivinen sisältö

Koska verkkosivuja selataan nykyään yhä enemmän juuri mobiililaitteilla on tärkeää, että verkkosivut ja niiden sisältö on optimoitu mobiiliresponsiivisiksi. Tämä tarkoittaa, että sivusto on helppokäyttöinen ja sisältö näkyy oikein myös muilla laitteilla kuin tietokoneilla.

4. Uniikki typografia

Uniikin ja tunnistettavan typografian avulla vierailija pystyy tunnistamaan ja muistamaan yrityksen paremmin. Tämä on arvokasta brändi-imagon luomisessa.

5. Yksinkertainen design

Yksinkertainen design auttaa keskittymään merkitykselliseen sisältöön. Verkkosivun vierailijan tulisi helposti ymmärtää, mikä on yrityksen tarjooma, eikä joutua näkemään vaivaa etsiäkseen yrityksen tuotteita tai palveluita. Jokainen ylimääräinen klikki heikentää verkkosivun tehoa.

6. Käyttäjäystävällisyys

Ehdottomasti tärkein verkkosivun ominaisuus on hyvän käyttökokemuksen varmistaminen. Verkkosivustoa pitää olla helppo selailla ja sieltä pitää löytyä kaikki tarvittava tieto riittävän helposti. Sivuston rakenteen pitää olla helposti ymmärrettävissä ja navigoinnin pitäisi tuntua luontevalta.

Kun nämä seikat on huomioitu verkkosivulla, voit olla varma siitä, että verkkosivujesi käytettävyys paranee huomattavasti. Asiakkaat löytävät mitä etsivät ja liidit konvertoituvat paremmin asiakkaiksi.

New call-to-action