BLOGI

Avidly ostaa inbound-markkinointitoimisto Hehku Marketingin

Avidly vahvistaa strategiansa mukaisesti inbound-markkinointi-liiketoimintaansa ostamalla suomalaisen Hehku Marketingin.

Avidly Oyj on 31.3.2019 ostanut Hehku Marketing Oy:n koko osakekannan. Hehku Marketing kehittää asiakkaidensa liiketoimintaa inbound- ja sisältömarkkinoinnin avulla. Hehku Marketingin inbound-ratkaisuissa käytetään HubSpot-teknologiaa. Yritysosto vahvistaa Avidlyn asemaa johtavana inbound-toimistona ja HubSpot-partnerina Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Hehku Marketingin kauppahinta on 360 220 euroa, joka maksetaan laskemalla liikkeeseen Hehku Marketingin osakkeenomistajalle Viima Helsinki Oy:lle suunnatussa osakeannissa 62 000 uutta Avidly Oyj:n osaketta. Lisäksi Avidly maksaa Viima Helsingille lisäkauppahintaa vuonna 2020, mikäli lisäkauppahinnalle asetetut edellytykset täyttyvät. Vastikkeena annettuihin osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus, joka on voimassa kaksi vuotta. Lisäksi järjestelyyn liittyy muita tavanomaisia yrityskaupan ehtoja. Järjestely ei vaikuta Avidlyn näkymiin vuodelle 2019.

“Tavoitteemme Avidlyssä on kasvattaa erityisesti inbound-markkinointipalvelujamme voimakkaasti sekä orgaanisesti että yritysostoin. Hehku Marketingin osto on askel uuden kasvustrategiamme toteuttamisessa. HubSpot-kultatason partneri Hehku Marketing vahvistaa inbound-osaamistamme ja tuo meille lisää resursseja palvelujemme kehittämiseen. Hehku Marketing on menestynyt erityisesti isojen teollisuusasiakkaiden ja päivittäistavarakaupan toimialan palvelemisessa”, kertoo Avidlyn toimitusjohtaja Jyrki Vaittinen.

Hehku Marketingin liikevaihto vuonna 2018 kasvoi noin 27 % ja oli 607 tuhatta euroa. Hehku Marketing konsolidoidaan Avidlyn lukuihin 1.4.2019 alkaen.

“Hehku Marketing on alusta asti pyrkinyt rakentamaan kansainvälistä menestystarinaa. Avidlyyn liittyminen toteuttaa tämän suunnitelmaamme nopeammalla aikataululla”, kertoo Hehku Marketingin toinen perustaja Henri Pallonen. “Yhdistämällä osaamisemme Avidlyn kanssa luomme vahvan kansainvälisen tiimin, jonka HubSpot-osaaminen on maailman huippua. Näin voimme kehittää asiakkaidemme liiketoimintaa entistä kokonaisvaltaisemmin”, jatkaa Tomi Hyttinen, toinen Hehku Marketingin perustajista.

Kaupan myötä Avidlyn Helsingin toimistoon siirtyy kaikki seitsemän Hehku Marketingissa työskentelevää henkilöä. Hehku Marketingin perustajat jatkavat Avidlyn Suomen inbound-markkinointiliiketoiminnan kehittämistä yhdessä Avidlyn nykyisen tiimin kanssa: Henri Pallonen nimitetään Inbound-liiketoiminnan Suomen maavastaavaksi (Country Manager, Inbound in Finland). Pallonen raportoi operatiiviselle johtajalle (COO) Ingunn Bjørulle. Tomi Hyttinen puolestaan nimitetään Suomen inbound-myynnistä vastaavaksi (Head of Inbound Sales, Finland). Hehku Marketing Oy:n nimi muutetaan Avidly Inbound Finland Oy:ksi.

“Me Avidlyssä pyrimme kasvattamaan huomattavasti HubSpot-teknologiaan perustuvia palveluitamme sekä olemassa olevilla markkinoilla (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska) että laajentumalla valituille alueille pääosin Euroopassa. Alkuvuonna 2019 olemme rekrytoineet jo 17 inbound-osaajaa eri maissa. Hehku Marketingin seitsemän asiantuntijaa tuovat meille lisää osaamista ja kiinnostavia asiakkuuksia Suomessa. Yritysostoissa meille on aina tärkeää myös yrityskulttuurien kohtaaminen, ja koemme, että Hehku Marketingin arvot ja toimintatavat kohtaavat hyvin meidän kanssamme”, perustelee Jyrki Vaittinen yritysostoa.

Kauppahinta

Hehku Marketingin kauppahinta on 360 220 euroa, joka maksetaan Avidly Oyj:n uusina osakkeina. Yrityskaupan toteuttamiseksi ja kauppahinnan maksamiseksi Avidly laski liikkeelle Viima Helsinki Oy:lle suunnatussa annissa 62 000 uutta osaketta. Viima Helsingin omistajat ovat Henri Pallonen ja Tomi Hyttinen.

Viima Helsinki on oikeutettu saamaan lisäkauppahintaa Avidlyltä vuonna 2020, mikäli Avidlyn Suomen inbound-markkinointiliiketoiminnan (sellaisena kuin se on 31.3.2019) yhteenlaskettu myyntikate tilikaudelta 2019 ylittää 2,313 miljoonaa euroa ja käyttökate on positiivinen. Lisäkauppahinnan määrä vastaa euromäärää, joka ylittää 2,313 miljoonaa euroa kerrottuna 0,7:llä.

Tiedot suunnatusta osakeannista

Hehku Marketingin omistajalle Viima Helsingille luovutettujen Avidlyn uusien osakkeiden lukumäärä määräytyi jakamalla kauppahinta 1.3.2019 – 28.3.2019 välisenä aikana Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North -markkinapaikalla muodostuneella Avidlyn osakkeiden kaupankäynnin volyymillä painotetulla osakekohtaisella päivän päätöskurssien keskiarvolla eli hintaan 5,81 euroa/osake. Osakeannissa annettujen uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen näillä osakkeilla on yhtäläiset osakasoikeudet aiemmin liikkeeseen laskettujen osakkeiden kanssa ja Avidlyn osakkeiden kokonaismäärä nousee 2 430 772 osakkeeseen.

Avidlyn hallitus päätti suunnatusta osakeannista ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta ylimääräisen yhtiökokouksen 31.8.2018 antaman valtuutuksen perusteella. Koska osakeanti liittyy Avidlyn uutta kasvustrategiaa toteuttavaan yritysjärjestelyyn, joka laajentaa yhtiön inbound-markkinoinnin liiketoimintaa selvästi, hallitus katsoi, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen oli painava taloudellinen syy. Avidly hakee uudet osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North -markkinapaikalle yhdessä Avidlyn muiden osakkeiden kanssa viimeistään 30.4.2019 alkaen.

Tällä tiedotteella Avidly Oyj julkistaa EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 17 artiklan nojalla sisäpiiritietoa.

AVIDLY OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jyrki Vaittinen, toimitusjohtaja, Avidly; puhelin +358 40 703 1662

Henri Pallonen, toimitusjohtaja, Hehku Marketing; puhelin +358 50 323 6146

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Hehku Marketing on strateginen kumppani, joka auttaa yrityksiä kasvattamaan myyntiä inbound-markkinoinnin keinoin. www.hehkumarketing.com

Avidly on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 230 henkilön voimin 14 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com


Oletko asiakkaasi arvoinen myös vuonna 2020 – sisällöt asiakaskokemuksen kulmakivenä

Asiakaskokemuksesta puhutaan nykyään todella paljon ja syystäkin. Amerikkalaisen konsulttiyhtiö Walkerin raportin mukaan asiakaskokemuksen ennustetaan nousevan markkinoiden tärkeimmäksi kilpailutekijäksi vuoteen 2020 mennessä. Siis tärkeämmäksi kuin hinta tai tuotteen/palvelun ominaisuudet. Oli kyseessä sitten kansainvälinen teollisuusyritys tai keravalainen kampaamo, niin asiakaskokemus tulee olemaan se tekijä, joka erottaa menestyjät epäonnistujista.

Haluan esitellä muutamia lukuja, jotka puhuvat sen puolesta, että asiakaskokemus on yksi yritysten tärkeimmistä kilpailutekijöistä jo nyt.

Asiakaskokemuksen merkitys

Tutkimuslaitos Forresterin mukaan 86% ihmisistä olisi valmiita maksamaan ylimääräistä tuotteista ja palveluista, jos niiden ostamiseen liittyisi hyvä asiakaskokemus. Hubspotin mukaan 44% ihmisistä kertoo hyvistä asiakaskokemuksista kavereilleen. Huonot asiakaskokemukset ne vasta muistetaankin. Niistä kerrotaan kavereille, sukulaisille ja puolitutuille vielä kuukausia tapahtuneen jälkeen. Zendeskin mukaan 45 % kuluttajista kertoo huonoista asiakaskokemuksesta kaiken lisäksi vielä somessakin.

Jos katsotaan asiakaskokemukseen liittyviä lukuja yrityksen näkökulmasta, niin viesti on ihan yhtä selkeä. Harvard Business Review:n mukaan tyytyväiset asiakkaat ostavat vuodessa keskimäärin 2,4 kertaa enemmän kuin tyytymättömät asiakkaat. Gartnerin mukaan 94% asiakkaista, joiden asiointi on ollut vaivatonta, ostavat uudelleen samalta yritykseltä. Hyvillä asiakaskokemuksilla on suora yhteys myös asiakaspysyvyyteen ja se vasta hyvä juttu onkin. Tutkimuksesta ja toimialasta riippuen uusien asiakkaiden hankkiminen on nimittäin 5-25 kertaa kalliimpaa kuin olemassa olevien säilyttäminen.

Asiakas määrittelee asiakaskokemuksen todellisen tason

Kun näitä numeroita miettii, niin luulisi, että yritykset olisivat jo alkaneet panostamaan ainutlaatuisten asiakaskokemusten tarjoamiseen. Tutkimuslaitos Forresterin mukaan 80% yrityksistä uskookin jo tarjoavansa erinomaisia asiakaskokemuksia. Asiakkaista ainoastaan 11% on samaa mieltä.

Mistä tämä ero oikein mahtaa johtua? Oma veikkaukseni on se, että valtaosa yrityksistä ei ole edelleenkään omaksunut asiakaslähtöistä toimintamallia ja nekin jotka ovat, kuvittelevat hyvän asiakaskokemuksen olevan sama asia kuin hyvä asiakaspalvelu. Poikkeuksiakin onneksi löytyy!

Digitalisaation vaikutus asiakaskokemukseen

Digitalisaation myötä asiakkaan ja yrityksen väliset kahdenväliset kohtaamiset ovat kuitenkin vähentyneet radikaalisti ja tämä kehityskulku sen kuin jatkuu. Ihmiskontaktien vähentymisen ja automaation lisääntymisen myötä sisällöt näyttelevät koko ajan tärkeämpää roolia asiakaskokemuksen parantamisessa.

Digitaalisessa maailmassa tiedonhaun merkitys ostoprosessissa korostuu. Valtaosa asiakkaan päätöksentekoprosessista tapahtuu ennen kuin myyvään organisaatioon ollaan yhteydessä. Ja sama kaava jatkuu asiakkuuden alkamisen jälkeenkin. Ongelman kohdatessaan useimmat meistä ryhtyy selvittämään asiaa Googlesta.

Jos ongelmaan ei löydy helposti ratkaisua verkosta etsimällä, niin otetaan joku some-kanava tai chat käyttöön. Vasta viimeisenä vaihtoehtona lähetetään sähköpostia tai soitetaan yrityksen asiakaspalvelunumeroon. Tämä luo ihan uudenlaiset vaatimukset niin sisällöntuotannolle kuin asiakaskohtaamisten suunnittelulle ja toteutukselle.

Aloita asiakaspoluista

Yritysten tehtävänä onkin varmistaa, että brändi elää jokaisessa asiakaskohtaamisessa yhtenäisenä ja että sillä on tarjota asiakkaalle tämän asiakaspolullaan tarvitsemaa sisältöä. Hyödynnä alla olevia kysymyksiä hahmotellessasi sisältösuunnitelmaasi, jonka avulla ryhdyt parantamaan asiakaskokemuksia:

  • Millaisen tien asiakkaasi kulkee matkallaan tuotteesi tai palvelusi ostoon?
  • Mitä tapahtuu ostotapahtuman jälkeen?
  • Millaisia vaiheita asiakaspolulle kuuluu?
  • Mitkä ovat asiakaskokemuksen kannalta kriittisimpiä vaiheita?
  • Kuka on vastuussa asiakaskokemuksesta asiakaspolun eri vaiheissa?
  • Millaista sisältöä asiakas tarvitsee asiakaspolun eri vaiheissa?
  • Kuka tuottaa tarvittavat sisällöt ja millä aikataululla?
  • Kuinka asiakaskokemusta ja sisältöjen onnistumista mitataan?

Toivottavasti saat näistä vinkeistä apua yrityksesi tuottamien asiakaskokemusten viemiseksi seuraavalle tasolle. Katso vielä puheenvuoroni vuoden 2018 Markkinoinnin viikolla sisällön roolista asiakaskokemusten rakentumisessa!

Lataa maksuton inbound-markkinoinnin ABC-opas | Hehku Marketing

Mitkä ihmeen ostajapersoonat? Näin rakennat omasi

Ostajapersoonat ovat semi-fiktiivisia kuvauksia ihanneasiakkaistasi. Muutaman ostajapersoonan rakentaminen helpottaa sisältömarkkinoijaa luomaan hyödyllistä ja kohdennettua sisältöä ostopäätöstä harkitsevalle asiakkaalle, ja tekee sisällöstä sitouttavaa ja houkuttelevaa. Lue alta lisää ostajapersoonien hyödyistä ja ota talteen käytännön vinkit niiden luomiseksi! 

Read More


6 vinkkiä FinnBuild-messuille

Inbound-markkinointi on yksi tämän hetken tehokkaimmista markkinointistrategioista. Se perustuu ennen kaikkea potentiaalisten asiakkaiden tunnistamiselle ja näiden palvelemiselle lisäarvoa tuottavan sisällön avulla. Inbound-markkinointia voisi kutsua myös auttamismarkkinoinniksi, sillä toisin kuin ‘perinteinen’ huomiomarkkinointi, se on aidosti asiakaskeskeistä.

Vaikka inbound-markkinointi perustuukin pitkälti sisältöjen ympärille, niin sen taustalla olevaa ajattelua voidaan hyödyntää niin myynnissä kuin muissa markkinoinnin strategioissakin.  Listasimme inbound-ajatteluun pohjautuen avuksesi kuusi parasta messumarkkinoinnin vinkkiä, jotka voit ottaa hyötykäyttöön heti Finnbuild-messuilla.

Read More


HubSpot Inbound 2018 – tutustu merkittävimpiin julkistuksiin

Apple järjestää joka syksy tapahtuman, jota teknologia-intoilijat ja omena-uskovaiset odottavat kuin joulua. Syys-lokakuussa järjestettävä tapahtuma on spektaakkeli, jossa Apple esittelee uutuustuotteitaan massahurmoksen vallassa olevalle ihmisjoukolle. Samassa hengessä ollaan tällä viikolla vietetty Hubspotin Inbound 2018-tapahtumaa. Sisältö- ja inbound-markkinoinnin ammattilaiset ympäri maailmaa ovat jälleen kokoontuneet Bostoniin kuulemaan millaisia uudistuksia Hubspot tuo käyttäjiensä iloksi. Alla merkittävimmät julkistukset tämän vuoden tapahtumasta.

Read More


SMARKETING – Miksi ja miten myynnin ja markkinoinnin kannattaa työskennellä tiiviisti yhdessä?

Kartoittaessamme asiakkaidemme tarpeita ja kipukohtia, eteen tulee lähes aina sama keskeinen ongelma: myynti ja markkinointi on eriytetty eivätkä ne pelaa yhteen. Tämä on usein yksi keskeisimmistä syistä, miksi yritysten myyntiorganisaatiot ovat sitä mieltä, ettei sisältömarkkinointi ole tarpeeksi tehokasta tai että se syö resursseja. Markkinointi taas usein kokee myynnin eristäytyneen ja sooloilevan asiakashankinnassa ja -hallinnassa. Molemmat kokevat olevansa omillaan, toiselta osapuolelta ei saa tarpeeksi tukea ja yhtenäinen tehokas toimintasuunnitelma uupuu. Monet asiantuntijat pitävät niin sanottua SMarketingia ratkaisuna. Alla käydään läpi SMarketingin periaatteet pähkinänkuoressa ja miten sitä kannattaa lähteä käytännössä toteuttamaan.

Read More