Neuromarkkinointi auttaa ymmärtämään asiakkaan alitajuntaa

Markkinoinnissa on tärkeää tuntea asiakasryhmänsä ja tietää mitä he haluavat. Ihminen ei ole täysin looginen olento ja jopa 90% ostopäätöksistä tehdään tunnepohjaisesti. Aina emme itsekään tiedä mitä haluamme. Yksinkertainen esimerkki tästä on, kun ihmisiltä kysytään haluavatko he ostaa luomuruokaa kaupassa. Valtaosa ihmisistä vastaa kyllä, mutta kassahihnalla voi havaita, että ihmiset eivät kuitenkaan valitse luomua niin usein kuin voisi. Neuromarkkinointi pyrkii ymmärtämään näitä ihmisen alitajuisia ratkaisuja tieteen ja teknologian avulla.

Read More


Näin ryhdyt parantamaan asiakaskokemusta

Asiakaskokemus on asiakkaan muodostama kokonaiskäsitys yrityksen tai organisaation toiminnasta. Se perustuu kaikkiin niihin kohtaamisiin, mielikuviin, tietoon ja tunteisiin, joita asiakkaalla brändistä tai yrityksestä on. Sitä ei voida johtaa, mutta siihen voidaan vaikuttaa. Siihen myös kannattaa yrittää vaikuttaa. Ainutlaatuisia asiakaskokemuksia tarjoavat brändit pystyvät luomaan kilpailuetua, jota ei voida kopioida. Asiakaskokemusta parantamalla voidaan myös mm. kasvattaa uudelleenostojen määrää, saamaan aikaan enemmän myyntiä sekä saavuttamaan parempaa asiakasuskollisuutta.

Read More


4 vinkkiä asiakaskokemusta parantavalle sisällölle

Hyvä asiakaskokemus on hyvää liiketoimintaa. Positiiviset asiakaskokemukset sitouttavat asiakkaita brändiisi ja auttavat sinua pärjäämään alati kasvavan kilpailun kourissa. Asiakkaiden valta läpi oman ostoprosessinsa on kasvanut, joten yritysten tehtäväksi on jäänyt asiakaskokemuksen rikastaminen ja asiakaspolun helpottaminen. Hyvä asiakaskokemus vaatii laadukasta sisältöä ostopolun jokaiseen vaiheeseen, myös varsinaisen ostotapahtuman jälkeen.

Read More


6 vinkkiä verkkosivujen suunnitteluun

Yrityksen verkkosivut toimivat sen käyntikorttina. Hyvä sivusto on informatiivinen, toimiva ja tyylikäs. Kaikki oleellinen tieto on sieltä helposti löydettävissä. Huono verkkosivu puolestaan antaa yrityksestä epäluotettavan ja epäammattimaisen kuvan. On tärkeää, että verkkosivuilla on mahdollisimman monipuolista ja laadukasta sisältöä paitsi hakukoneoptimoinnin mutta erityisesti hyvän käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.

Read More


Hyvä asiakaskokemus vaatii hyvää sisältöä

Yhä useammassa yrityksessä ymmärretään, että yrityksen tai sen edustamien tuotteiden tai palveluiden brändiä ei suinkaan määritellä yrityksen sisällä. Sen määrittelevät asiakkaat. Brändi muodostuu asiakkaiden kohtaamisista ja kokemuksista brändin kanssa. Asiakaskokemuksen ymmärtäminen ja parantaminen ovatkin tulevaisuuden tärkeimpiä kilpailukykytekijöitä. Ja sitä ne ovat jo nyt!

Read More


Videot valtaavat kivijalat – Asiakaskokemuksen parantaminen videoilla

Vierailimme viime vuoden marraskuussa Kaliforniassa tutustumassa videotuotannon ja –markkinoinnin uusiin tuuliin. Yksi trendi näytti nousevan ylitse muiden: videot valtaavat kivijalat!

Miksi näin? Tuotekeskeiset markkinat ovat muuttumassa kohti palvelukeskeisyyttä. Tuotteella kilpaileminen on tulossa yhtä vaikeammaksi, sillä kilpailijoiden on helppo kopioida tekniset elementit. Siksi palveluista on tulossa yhä tärkeämpi kilpailutekijä ja se toimija, joka ymmärtää asiakkaan koko ostopolun ja pystyy parantamaan koko tuotteeseen liittyvää asiakaskokemusta, on vahvoilla.

Read More