Meillä jokaisella on jos jonkinlaisia tarinoita opettajista, jotka ovat jääneet muistimme syövereihin kummittelemaan syystä tai toisesta. Osa näistä tarinoista liittyy opettajan persoonaan, osa opetustyyliin ja osa esimerkiksi opettajan käyttämiin opetusmateriaaleihin. Opettajien vaikutus oppilaisiin ja heidän oppimistuloksiinsa on valtava. Kouluttajan vaikutus oppimiseen on merkittävä myös aikuisena. Saman asian pystyy esittämään niin monella tapaa. Hyvä kouluttaja onnistuu esittämään asiansa innostavasti ja ymmärrettävästi sekä haastaa kuulijansa ajattelemaan itse pelkän passiivisen kuuntelun sijasta.Read More