Laadukkaan sisällöntuotannon tukena Facebookissa kannattaa hyödyntää mainontaa. Mainonta on tänä vuonna noussut entistä tärkeämpään rooliin, kun Facebook teki muutoksia algoritmeihinsä. Nykyään yritysten on entistä vaikeampi saada sisältönsä näkyviin seuraajiensa seinillä, kun Facebook suosii käyttäjien sisältöä yritysten sisällön sijaan.

Jotta mainonnasta saa kaiken hyödyn irti, on syytä olla mietittynä suunnitelma, jonka avulla halutut tulokset Facebook-markkinoinnista saadaan irti. Mainoskampanjaa luodessa kannattaa myös pitää mielessä seuraavat vinkit.

  1. Käytä Mainonnan hallinta –työkalua tai Power Editoria

Facebook-mainoksen voi luoda suoraan Facebook-sivulla olevan mainostyökalun avulla. Vaikka tämä vaihtoehto on helppo ja siksi houkutteleva, suosittelemme, että mainoskampanjan luomiseen käytetään Mainonnan hallinta –työkalua tai Power Editoria. Näiden työkalujen avulla pystytään rakentamaan yksityiskohtaisemmat kampanjat ja näin tekemään myös tuloksellisempaa mainontaa.

  1. Määritä tavoitteet

Ennen kun aloitat mainonnan, on tärkeää, että mainonnan tavoitteet on selvillä. Mitä mainonnan avulla halutaan oikeastaan saavuttaa? Onko tavoitteena saada sitoutumisia julkaisuihin vai ohjata kenties liikennettä verkkosivuille?

Sen lisäksi, että tavoitteiden määrittäminen auttaa mainoskampanjoiden toteuttamisessa, tavoitteen määritys on ensimmäinen askel mainoskampanjaa luodessa. Kun omat tavoitteet on määritelty, tuleekin ensin pohtia, mitkä Facebookin tarjoamista tavoitevaihtoehdoista parhaiten auttavat saavuttamaan omat tavoitteet. Mikäli esimerkiksi mainonnan tavoitteena on kasvattaa verkkosivun liikennettä, Facebook-mainoskampanjan tavoitteeksi kannattaa valita Sivustoklikkaus-tavoite.

  1. Määritä kohderyhmä

Kohdistettu mainonta on tullut yhä tärkeämmäksi nykypäivän mainontaa toteuttaessa. Siksi myös Facebook-mainonnalle tulisi miettiä tarkat kohderyhmät ja optimoida mainontaa jokaiselle kohderyhmälle sopivaksi.

Facebook tarjoaa monia vaihtoehtoja mainonnan kohdistamiselle. Voit esimerkiksi kohdistaa mainontaa verkkosivun vierailijoille, Facebook-sivusi tykkääjien kavereille tai luoda kohderyhmän kiinnostuksen kohteiden perusteella. Voit täällä tutustua eri kohdistusmahdollisuuksiin. Vaikka tekisitkin vain yhden kampanjan, voit luoda sen sisälle useita eri mainoksia, jotka on kohdistettu eri kohderyhmille. Hyvän kohdistuksen avulla saat mainonnasta irti parhaat tulokset kustannustehokkaasti.

  1. Panosta tekstiin ja kuviin tai videoon

Vaikka tavoitteet ja kohderyhmät olisi hiottu tarkasti kuntoon, mainonnasta ei voida odottaa hyviä tuloksia, mikäli mainoksen tekstiin ja kuviin tai videoon ei panosteta. Kannattaakin siis varmistaa, että mainoksen teksti on houkutteleva, se edesauttaa tavoitteen toteutumista ja on sellainen, joka kiinnittää halutun kohderyhmän huomion. Myös laadukkaisiin kuviin tai videoihin panostaminen on yhtä tärkeää.

  1. A/B-testaus

A/B-testaus on hyvä keino selvittää, minkälainen mainos toimii parhaiten. Voit luoda useamman mainoksen eri kuvilla ja tekstillä ja reaaliaikaisesti seurata mainonnan toimivuutta. Tulosten perusteella on helppo muokata mainontaa ja varmistaa näin parhaat tulokset.

  1. Muista analytiikka!

Älä myöskään unohda analysoida mainonnan tuloksia. Facebook tarjoaa hyvät analysointityökalut, jonka avulla voit tarkastella tavoitteiden toteutumisten hintoja. Myös Google Analyticsin voi helposti integroida osaksi mainonnan analysointia. Jos esimerkiksi tavoitteenasi on ohjata liikennettä verkkosivuille, muista liittää kampanjaan toimiva UTM-koodi, jonka avulla voit Analyticsista tarkastella verkkosivun liikenteen lähteitä.

New call-to-action