Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) tarkoittaa toimenpiteitä, joiden avulla vaikutetaan verkkosivun tai verkkosivuston löydettävyyteen ja näkyvyyteen hakukoneissa, yleisimmin Googlessa. Optimoinnin tarkoituksena on parantaa verkkosivuston sijoitusta hakutuloksissa.

Hakukoneoptimointi on teknisesti monimutkainen prosessi, jonka takana ovat Googlen algoritmit. Alla olevalla videolla Matt Cutts esittelee, miten hakuprosessi oikeastaan toimii.

Optimointi tehdään verkkosivuston sisällölle. Optimointitoimenpiteiden avulla verkkosivuston sisältö pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan ”hakukoneystävälliseksi”. Vaikka sisällön optimointi onkin yksi tärkeimmistä tekijöistä hyvien hakutulosten sijoitusten takaamiseksi, myös muut tekijät vaikuttavat orgaaniseen näkyvyyteen.

Miten hakukoneoptimointi tehdään?

Googlen hakutuloksien järjestys perustuu yli 200 eri kriteeriin. Tämän lisäksi hakukoneet, kuten Google ja Bing, muuttavat algoritmejaan jatkuvasti, jonka takia myös sivun sijoitus hakutuloksissa voi vaihdella merkittävästikin päivityksistä riippuen.

Pitkälle kuitenkin pääsee jo sillä, että ymmärtää hakukoneoptimoinnin perusteet ja ottaa verkkosivuillaan huomioon tärkeimmät näkyvyyteen vaikuttavat tekijät. Kun sisällön siis optimoi seuraavien vinkkien avulla, verkkosivuston löydettävyyteen voi jo vaikuttaa merkittävästi.

1. Avainsana-analyysi

Ennen kuin aloittaa sisällön teknisen kehittämisen, kannattaa ottaa selvää, mitkä ovat suosituimmat avainsanat, joilla käyttäjät hakevat yrityksellesi relevanttia sisältöä. Hyvä työkalu avainsana-analyysin tekemiseen on Googlen Keyword Planner, joka auttaa tunnistamaan suosituimmat avainsanat. Avainsana-analyysissä määriteltävät tärkeimmät avainsanat toimivat koko hakusana-optimoinnin perustana ja varmistaa sen, että hakukoneoptimointi tehdään oikeille ja relevanteille hakusanoille.

2. Sisällön suunnittelu avainsanojen perusteella

Vaikka hakukoneoptimointia voi ja kannattaa tehdä jo olemassa sisällölle, helpointa on jo ennen sisällöntuotantoa tehdä avainsana-analyysi, ja sen pohjalta lähteä tuottamaan ja kehittämään sisältöä. Näin varmistutaan siitä, että sisältö on löydettävissä oikeilla avainsanoilla jo alusta asti.

Jokaisen sisällön tai tekstin tulisi vastata yhteen avainsanaan eli toisin sanoen vastata yhteen kysymykseen, jota käyttäjät verkosta etsivät. Siksi yhteen sisältöön ei kannata upottaa montaa avainsanaa. Tämän lisäksi jokaisen yksittäisen avainsanan ympärille kannattaa rakentaa monipuolista sisältöä. Kun jokaisen avainsanan ympärille on mietittynä esimerkiksi 5 artikkelia, kokonaisuudesta rakentuu selkeä, strateginen sisältösuunnitelma, jota on helppo lähteä toteuttamaan.

3. Tekstin optimointi avainsanan mukaan

Kun varsinainen suunnitelma on valmiina, lähdetään tuottamaan sisältöä. Googlen algoritmit arvostavat sisältöä, joten laatuun kannattaa tässäkin tapauksessa panostaa. Hakukoneystävällisimmät sisällöt ovat noin 300 merkin pituisia. Valitun avainsanan tulisi esiintyä niin otsikossa kuin tekstissäkin. Kannattaa kuitenkin varoa roiskimasta avainsanoja liikaa, ja keskittyä siihen, että valittu avainsana esiintyy luonnollisesti tekstin joukossa.

4. Title, metatekstit ja URL

Sen lisäksi, että itse teksti on optimoitu avainsanojen mukaan, on tärkeää sisällyttää avainsana myös titleen, metatekstiin ja URLiin eli verkkosivun www-osoitteeseen.

Title tarkoittaa sivun otsikkoa. Sen tulisi sisältää avainsana ja olla noin 60 merkin mittainen.  Metateksti tarkoittaa puolestaan tekstin lyhyttä kuvausta. Myös metatekstin tulisi sisältää avainsana, mutta sen tulisi olla hieman pidempi, noin 160 merkkiä.

5. Kuvat

Tekstiin tulisi lisäksi aina lisätä kuva. Pelkän kuvan lisääminen ei kuitenkaan riitä, sillä Google ei tunnista itse kuvia vaan niiden kuvaukset. Muista siis kirjoittaa myös kuviin otsikot ja kuvaukset. Näin varmistut siitä, että sisältösi löytyy myös esimerkiksi Googlen kuvahauissa.

6. Linkit

Google arvottaa hakutuloksissa korkealle myös sisältöjä, joihin muut sivustot ohjaavat liikennettä. Vaikka muiden tekemiin linkityksiin ei voi vaikuttaa muuten kuin tuottamalla mahdollisimman laadukasta ja lisäarvoa tuottavaa sisältöä, linkityksiin voi vaikuttaa myös itse kahdella tavalla.

Ristiinlinkityksillä tarkoitetaan sisäistä verkkosivuston linkitystä. Tekstiin upotettuja linkkejä, joiden avulla verkkosivuston vierailijoita ohjataan eri verkkosivuston sivuille. Näin myös saadaan parannettua jokaisen verkkosivun näkyvyyttä.

Ulkoinen linkitys tarkoittaa sisällön jakamista muilla sivustoilla. Usein tämä viittaa pääasiassa linkkien jakamiseen sosiaalisessa mediassa.

7. SSL-sertifikaatti

Nykyään Google arvottaa korkeammalle myös SSL-sertifioidut eli suojatut sivustot. SSL-sertifikaatti tarkoittaa suomeksi sitä, että selaimen ja serverin välinen tiedonsiirto tapahtuu salattuna, jonka takia sertifioitu sivusto (https) on Googlen silmissä arvokkaampi kuin suojaamaton (http). Selaimessa suojatut sivustot erottaa osoiterivin https:// alusta ja vihreästä palkista. Vaikka sertifikaatti ei ole pakollinen, se on erittäin tehokas keino parantaa näkyvyyttä entisestään.

Hakukoneoptimoinnin helpottamiseksi on olemassa eri työkaluja, jotka kertovat miten sisällön SEOa voidaan parantaa. Esimerkiksi WordPress-verkkosivuille Yoast SEO -plugin on oiva apuväline, joka myös meillä Hehkulla on käytössä. Joissain markkinoinnin automaatiotyökaluissa, kuten Hubspotissa, SEO-työkalu on puolestaan valmiiksi ohjelmaan integroitu.

New call-to-action