Kun puhutaan onnistuneesta ja laajasta yhteistyöstä, voimme puhua Hehkun ja Gasmetin kumppanuudesta. Monipuolinen yhteistyö käynnistyi noin vuosi sitten, kun Gasmet koki tarvitsevansa tukea markkinoinnissa. Gasmet on suomalainen, globaalisti toimiva teknologiayritys, joka valmistaa kaasuanalysaattoreita tutkimuskäyttöön, turvallisuusalan sovelluksiin sekä päästömittausjärjestelmiä teollisuuden tarpeisiin. Globaali toimija on alansa kärkeä, joten oman paikan kirkastaminen maailmalla oli tärkeää. Tämä ajatus mielessään Gasmet lähti Hehkun kanssa toteuttamaan kokonaisvaltaista markkinoinnin uudistusta. 

Keskustelimme Gasmetin markkinointipäällikkö Nenne Nordströmin kanssa, jonka päävastuualueina on markkinointi EMEA-alueilla. Nennen apuna toimii markkinointiassistentti Nea. Gasmetilla markkinointia tekevät myös myyjät aluetoimistoilla, kuten myös jälleenmyyjät ympäri maailmaa. Nordström mainitsee sen rikkautena:

”Kun toimitaan globaalisti, niin toimintakulttuurikin on monikulttuurista”.

Nenne Nordströmillä on langat käsissä

Nenne Nordström on 27-vuotias diplomi-insinööri Otaniemestä. Nenne harrastaa balettia ja viulunsoittoa, ja rakastaa formuloita sekä oopperaa. Nordström on myös suuren suomalaisen teknologiayrityksen markkinointijohtaja, joka pitelee käsissään useita lankoja – globaalisti.

Nordström havahtui noin vuosi sitten siihen, kun Gasmetilla huomattiin, että markkinointia pitää uudistaa isolla kädellä. Aloitettiin brändiuudistustyö, jonka lomassa tajuttiin, että markkinointialustaa pitää uudistaa. Tarvittiin uudet markkinoinnin työkalut, ja haluttiin kokonaisvaltaisesti muuttaa tapa, jolla Gasmet viestii asiakkailleen.

”Meillä oli paljon haasteita sen kanssa, että meillä on paljon erilaisia tuotteita sekä sovelluksia ja niillä on erilaiset kohderyhmät.”

Nordström kertoo, että Gasmetilla huomattiin nopeasti, että Hehku ymmärtää Gasmetin liiketoiminnan ja sen haasteet (esimerkiksi monipuolisen asiakaskunnan). Nordström lisää, että Hehkun kanssa keskusteltuaan Gasmetilla ymmärrettiin, että sisältöä pitää tehdä kohdennetusti. Nordstöm jatkaa, että bonuksena haluttiin myös osaava ja joustava kumppani – Hehku vastasi kriteereihin:

”Voimme luottaa siihen, että Hehku hoitaa oman hommansa. Hehku on luotettava, osaava ja aktiivinen kumppani. Meille oli tärkeä, että kumppani on moniosaaja eli yhdestä talosta tulee meille paljon lisäinfoa ja lisäarvoa.”

Työpajoista markkinoinnin automaatioon

Gasmetin ja Hehkun yhteistyö on laajaa inbound-markkinointiin panostamista. Hehku kartoitti Gasmetin tarpeet, joiden perusteella järjestettiin ostajapersoona- ja ostopolkutyöpajat. Pajoissa pohdittiin Gasmetin tyypillisimpiä asiakkaita ja luotiin näille sisältöaihioita. Työpajojen tuotosten avulla pystyttiin aloittamaan sisältöyhteistyö. Yhteistyö on kuukausittaista sisällöntuotantoa, some-mainontaa, hakukoneoptimointia, Google AdWords -hakusanamainontaa, data-analytiikkaa sekä raportointia – Gasmet ja Hehku seuraavat jatkuvasti, miten Gasmetin markkinointi on kehittynyt ja miten sitä voisi parantaa.

Gasmet tarvitsi myös uuden markkinoinnin työkalun: ”HubSpot sopii täydellisesti meidän tarpeisiimme!” Nordstöm kertoo. HubSpotin ansiosta markkinoinnin automaatio onnistuu kätevästi. Työkalu palvelee myös myyjiä ja tuo myyntiä ja markkinointia aidosti samaan pöytään. Hehku piti huolta Gasmetin kouluttamisesta työkalun käyttöön työpajojen avulla.

Tiiviillä yhteistyöllä kuva selkeytyi

Yhtenä tavoitteena Gasmetin ja Hehkun yhteistyölle oli Gasmetin myynnin ja markkinoinnin yhteistyön tiivistäminen. Nordstömin mukaan Gasmetilla on nyt loistava markkinointi- ja sisältöstrategia, joka tukee saumattomasti Gasmetin yritysstrategiaa.

Nordstömin mielestä yhteistyön aloittamisen jälkeen maailma näyttää selkeämmältä:

”Meillä on selkeät tavoitteet ja suunnitelmat. Hehkun kanssa yhteistyön aloittamisen jälkeen meillä on talon sisäisesti jäänyt paljon aikaa muille tärkeille hommille, jotka kuuluvat työnkuvaan.”

Nordström listaa mielellään markkinointiuudistuksen hedelmiä:

”Olemme oppineet todella paljon sisällöntuotannosta ja SEO:sta! Nyt tiedämme, miten ja mistä oma kohdeyleisö voidaan löytää ja miten sisältömme löydettävyyttä voidaan kehittää. Sisällöntuotannon ohella mietimme kenelle sisältöä tuotetaan, minkälainen sisältö on relevanttia, informatiivista ja kiinnostavaa sekä miten saamme tavoitettua sille oikean yleisön – tämä on ollut meillä todellinen haaste. Nyt olemme hyvin kärryillä siitä, miten tämä käytännössä tapahtuu! Olemme alussa uudistustemme kanssa ja tiedämme, että eteen tulee vielä haasteita voitettaviksi, mutta nyt suuntamme on kuitenkin oikea.”

New call-to-action