Tässä kuussa esittelemme Hehkun YouTube-työpaja-asiakkaan Meiran ja Meiran markkinointiassistentin Emma-Riikka Keron, joka työskentelee Meiran viisihenkisessä markkinointitiimissä. Meira edustaa kokonaisuudessaan neljää brändiä, johon kuuluvat Meira (pähkinät, mausteet ja leivontatuotteet), Kulta Katriina, Saludo sekä Segafredo. Brändejä on monta, joten jokaisen nostaminen esiin omana kokonaisuutenaan on tärkeää.

Kero on sosiaalisen median hermolla

Emma-Riikka Kero ottaa Hehkun tiimin vastaan iloisesti Meiran Vallilan toimistossa. Käytävillä tuoksuu vastapaahdettu kahvi. Keron päivät kuulostavat toiminnan täyteisiltä, sillä hänen työnsä sisältää Meiran sosiaalisen median hallinnoinnin lisäksi muita markkinoinnin työtehtäviä, kuten nettisivujen muokkaamista. Kero kertoo, että työt sosiaalisen median parissa ovat mukavia ja Meiralla pääsee kohtamaan erilaisia työtehtäviä jatkuvasti. Työssä oppii koko ajan uutta ja sosiaalisessa mediassa on oltava ajan hermolla.

YouTube-työpajasta ymmärrystä tiimille

Meira haluaa olla vahvasti esillä suurimmissa sosiaalisissa medioissa. Meiralla uskotaan, että on tärkeää saada mukaan myös liikkuvaa kuvaa. Keron mielestä YouTube on kasvava media, ja enenevissä määrin ihmiset löytävät brändin YouTuben kautta. Meirallakin oli jo ennen YouTube-työpajaa oma YouTube-kanava, mutta sen käyttö oli ollut vähäistä, eikä Keron mukaan Meiran kanava nostanut sen eri brändejä näkyviin tarpeeksi hyvin.

Hehku järjesti Meiran markkinoinnin tiimille kattavan YouTube-työpajan, jossa lähdettiin rakentamaan toimivaa alustaa videosisällöille.

”Hehkun kanssa laitettiin Meiran YouTube kuntoon!”, Kero lisää tyytyväisenä. Hän mainitsee, että työpajan avulla sisällöistä rakennettiin visuaalisesti tehokkaampia ja markkinointitiimiä saatiin koulutettua tehokkaasti YouTuben käyttöön.

Kohti kuluttajaystävällistä sisältöä

Keron mielestä maailma näyttää nyt hyvältä, kun YouTube on kunnossa, sen visuaalista ilmettä tehtiin näyttävämmäksi, ja ennen kaikkea sivua muokattiin käyttäjäystävällisemmäksi.

”Kuluttajiakin kiinnostaa nyt meidän sisältö, sillä se on laadukkaampaa ja navigointi videosta videoon on helpompaa. Nyt meidän sisältö on relevanttia!”

Kero kertoo, että koulutuksen ansiosta Meira on valmiimpi käyttämään YouTubea toimivana työkaluna ja pystyy suunnittelemaan toimintaansa nyt kun YouTuben käytännöt ovat tuttuja.

New call-to-action