Videot kasvattavat jatkuvasti suosiotaan osana yritysten sisältömarkkinoinnin työkalupakkia. Eikä ihme. Niiden käyttöä tukevat mm. seuraavat asiat:

 • Liikkuva kuva tukee ja rikastuttaa muita sisällön muotoja.
 • Videot ja animaatiot toimivat erinomaisina tarinankerronnan välineinä
 • Videoiden avulla pystytään viestimään tehokkaasti ja vaikuttavasti
 • Video on hyvin mobiili-ystävällistä sisältöä. Sitä on helppo kuluttaa millä tahansa laitteella.
 • Video on erinomaista hakukoneen ruokaa
 • Videoiden avulla voidaan tarjota lisäarvoa olemassa oleville asiakkaille, ja toisaalta käyttää uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi.

Liikkuva kuva erottuu helpommin jatkuvasti kasvavasta sisältömerestä ja niiden avulla vaikeatkin asiat pystytään esittämään yksinkertaisesti. Videosisältöä voidaan hyödyntää tehokkaasti asiakaspolun jokaisessa vaiheessa. Videon hyödyt osana sisältömarkkinointia ovat siis kiistattomat, mutta kysymys kuuluukin: mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon, kun videotuotantoja ostetaan.

Seuraavassa viisi vinkkiä, joita seuraamalla videotuotantojen ostaminen sujuu jouhevasti:

1. Mieti miksi ja millaisen videon haluat ostaa

Ennen mitään muuta on tärkeää miettiä miksi videosisältöä on ylipäätään tuottamassa. Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä on videosi käyttötarkoitus ja millaiset tavoitteet sinulla on videollesi?
 • Mitkä kohderyhmät tai ostajapersoonat videoilla halutaan tavoittaa?
 • Mihin ostopolun vaiheeseen sisältö on tarkoitettu?
 • Missä kanavissa haluat persoonat tavoittaa?

Tavoitteesi puolestaan määrittelee sen millaisen videon tarvitset. Parasta olisi, jos tarpeesi olisi osa pidemmän aikavälin sisältösuunnitelmaa.

2. Mieti millainen budjetti käytettävissäsi on

Tämä on yksi tärkeimmistä asioita, joka pitäisi olla valmiina, kun otat yhteyttä tuotantoyhtiöihin. Videoita voidaan tehdä vaikka minkälaisilla budjeteilla. Budjetin suuruuteen vaikuttavat mm. seuraavat asiat:

 • Tuotannossa tarvittava henkilömäärä (mm. ohjaaja, kuvaaja, valomies, äänimies..)
 • Tuotannossa tarvittava kalusto
 • Tuotannossa käytettävät tilat
 • Tuotannon pituus/suuruus

Muista, että videotuotanto pitää sisällään kolme vaihetta: esituotannon, tuotannon sekä jälkituotannon. Minuutin mittaiseen videoon voidaan käyttää useiden päivien tai jopa viikkojen työ ennen ja jälkeen itse kuvausta. Videotuotantoa voi verrata vaikkapa konserttiin, jota valmistellaan kuukausia, mutta joka kestää vain tunnin tai pari. Toisaalta kevyet videotuotannot voidaan suorittaa hyvinkin kustannustehokkaasti.

3. Mieti, missä haluat videota käyttää

On hyvin eri asia tehdä videosisältöä pelkästään yrityksen some-kanavia varten kuin esimerkiksi valkokankaalle. Elokuvateatterilaatuinen kuva saattaa esimerkiksi vaatia laadukkaampaa ja arvokkaampaa kalustoa. Videossa käytettävä musiikki vaatii televisio- ja elokuvateatterikäytössä laajemman lisenssin. Lisäksi videossa mahdollisesti esiintyvillä näyttelijöillä ja sitä varten tehdyllä musiikilla voi olla erityisiä vaatimuksia, jos videota halutaan käyttää muussa kuin some-käytössä.

Valittu jakelukanava aiheuttaa vaatimuksia videosisällön laadun lisäksi sen pituudelle. Hyväksi todettu tapa on tehdä samasta sisällöstä eri pituiset versiot eri kanaviin. Erityisesti mobiilikäyttöä varten tarkoitetussa videossa on hyvä optimoida sisältö niin, että sitä voidaan tarvittaessa kuluttaa myös ilman ääntä.

4. Laadi mahdollisimman selkeä briiffi budjetteineen ja tavoitteineen

Laadi edellisten vaiheiden pohjalta mahdollisimman selkeä briiffi eli toimeksianto. Siitä tulisi käydä ilmi ainakin seuraavat asiat:

 • Mitkä ovat videon tavoitteet?
 • Millainen video halutaan tuottaa?
 • Perustiedot brändistä (mm. tone-of-voice)
 • Mitä persoonia videolla halutaan tavoittaa ja missä kanavissa?
 • Aikataulu ja budjetti

5. Valitse tuotantoyhtiö suositusten ja työnäytteiden perusteella (vs. hinta)

Kun briiffisi on valmiina, on aika valita sopiva tuotantoyhtiö videota toteuttamaan. Tutustu eri tuotantoyhtiöiden työnäytteisiin ja kysy suosituksia. Karsi vaihtoehdot muutamaan mielenkiintoisimpaan ja pyydä tarjoukset. Muista, että laatu maksaa eli halvimpaan tarjoukseen tarttuminen tuskin kannattaa.

New call-to-action