Sisältömarkkinointi ei tarkoita pelkkää sisällöntuotantoa. Tehokas sisältömarkkinointi ei myöskään tarkoita, että sisällöt unohdetaan tuotannon ja julkaisun jälkeen. Sisältömarkkinointi tulisi käsittää kokonaisuutena, joka alkaa sisältöstrategian tekemisestä ja jatkuu aina sisältömarkkinointitoimenpiteiden mittaukseen ja analysointiin. Näiden antamien tulosten avulla sisältöstrategiaa taas optimoidaan.

Koska jokaisen markkinoijan tulee tänä päivänä pystyä todistamaan markkinointitoimenpiteidensä ja –panostustensa tuloksellisuus, ei myöskään sisältömarkkinoinnin tulosten tulisi olla mysteeri. Oikeiden analytiikkatyökalujen käyttö mahdollistaa tulosten syvällisen mittauksen ja analysoinnin.

Jos esimerkiksi videosisällön tehokkuutta määritellään vain katselukertoja mittaamalla, ei investointisi välttämättä vaikuta erityisen tehokkaalta. Analytiikka antaakin paljon enemmän tietoa kuin pelkät katselukertojen määrät. Saat tietoja prospekteista, apua sisällön optimointiin ja konversioiden kasvattamiseen. Saat selville myös, mitkä elementit kampanjassasi toimivat parhaiten.

Tässä muutama videosisällön avulla esitetty vinkki siihen, miten sisältömarkkinoinnin analytiikkaa kannattaa hyödyntää.

Kuka katsoo videoitasi?

Sen sijaan, että keskityttäisiin pelkkiin katselukertoihin, pystyt selvittämään millaiset ihmiset ovat videotasi katselleet. Saat siis arvokasta tietoa potentiaalisista asiakkaistasi, sillä selvitettyäsi, minkälaisia videoita he katsovat, tiedät, minkälaisesta sisällöstä he ovat kiinnostuneita ja pystyt siten räätälöimään videosisältösi vastaamaan entistä paremmin heidän kiinnostuksen kohteitaan.

Toiseksi, pystyt analysoimaan, tavoittaako video haluamasi kohderyhmän. Jos se saavuttaa, sisältösi on todennäköisesti kiinnostavaa ja kohdistettu oikein. Jos ei, kannattaa miettiä, miksi haluamasi kohderyhmä ei katso sisältöä, onko videota levitetty oikeissa kanavissa tai onko mainonta kohdistettu oikein.

Kuinka monta kertaa yksittäinen katsoja katsoi videon?

Kun saat selville, kuinka monta kertaa yksittäinen katselija katsoi videon, voit päätellä millaisesta sisällöstä he ovat kiinnostuneet. Oikeanlaisten markkinointi- ja myyntityökalujen avulla voit hyödyntää tätä informaatiota ja kohdistaa samankaltaista sisältöä katselijalle. Asiakkaalle merkityksellisen sisällön avulla kasvatat puolestaan konversioita.

Kuinka kauan videota keskimäärin katsottiin?

Katselukertoja tärkeämpi mittari on se, kuinka kauan videota keskimäärin katsottiin. Kanavasta riippuen katselukerta voidaan nimittäin rekisteröidä jo muutaman sekunnin katselusta, eikä tälläinen katselukerta ole relevanttia sisällön merkityksellisyyden analysoinnin kannalta. Siksi kannattaa selvittää, mikä on videon keskimääräinen katseluaika.

Jos keskimääräinen katseluaika on esimerkiksi vain muutama sekunti, kannattaa kiinnittää huomiota paitsi videon sisältöön ja laatuun, myös muihin video-optimoinnin elementteihin, kuten otsikkoon, pikkukuvaan ja kuvaukseen. Mitä parempi käsitys katselijalla on siitä, mistä video kertoo, sitä todennäköisemmin saat pidettyä katselijan pidempään mukana.

Missä katsojat sijaitsevat maantieteellisesti?

Analytiikan avulla voit selvittää myös katselijoiden sijainnin. Tämä informaatio on olennaista nykyään ennen kaikkea siksi, että asiakkaat haluavat yhä kohdistetumpaa sisältöä. Käytä siis tätä tietoa hyväksi ja tuota videosisältöä myös eri maantieteellisille kohderyhmille ja kohdista kampanjoita juuri heille.

Mitä laitteita katselijat käyttävät?

Tämä data on tärkeää sisällön optimoinnin kannalta. Selvitä, mitä laitteita katselijasi käyttävät ja selvitä sen jälkeen, mitkä ovat näiden laitteiden tavallisimmat näyttökoot ja resoluutio, jotta videosi toistetaan mahdollisimman tehokkaasti.

Katsotaanko videotasi esimerkiksi mobiililaitteilla? Optimoi silloin sisältösi niin, että sitä on helppo katsoa liikkeellä (esimerkiksi niin, että video on ymmärrettävissä ilman ääntä tai että se latautuu mahdollisimman nopeasti).

Missä kanavissa videota katsotaan?

Kun saat selvitettyä, missä kanavissa katselijat katsovat videoitasi, pystyt paremmin optimoimaan konversioita. Jos esimerkiksi videoitasi katsotaan pääasiassa YouTubessa, muista lisätä videoosi toimintakehotuspeittokuvat ja optimoida laskeutumissivut niin, että ne tarjoavat vierailijalle tiedot, jota he etsivät.

Kuinka moni katselija reagoi toimintakehotuksiin?

Jos videostasi puuttuu toimintakehotukset, voit olla varma, ettei se tuota optimaalisia tuloksia. Potentiaalisia liidejä jopa menetetään. Pelkän Call-To-Action-painikkeen lisääminen ei kuitenkaan yksin riitä, vaan niiden tehokkuuden mittaaminen on tärkeää.

Jos esimerkiksi tuotteesi esittelyvideota katsotaan, mutta katselijat eivät klikkaa CTA-painiketta (joka ohjaisi heidät verkkosivuille ostamaan tuotteen), saattaa olla, että CTA:si ovat liian geneerisiä. Käytä aikaa siis myös CTA-painikkeiden suunnitteluun, jotta ne houkuttelevat katselijan toimimaan.

Lopuksi on hyvä muistaa, ettei analytiikkaa kannata hyödyntää vain kampanjan lopussa. Hyvä keino on esimerkiksi tuottaa pilottikampanja, tutkia siitä saatua dataa ja datan perusteella optimoida tulevien kampanjoiden strategia. Muista myös, etteivät kaikki mittarit sovi kaikkiin kampanjoihin, vaan sopivat mittarit valitaan aina kunkin kampanjan tavoitteen perusteella.

New call-to-action