Mitä ihmettä on inbound-markkinointi? Se mistä toimisto-jäbäleissonien lisäksi jo markkinoinnin vanhat kehäketutkin niin kovasti kohkaavat? Miten se muka eroaa siitä miten ennen on toimittu? Ja miten se liittyy sisältömarkkinointiin?

Inbound-markkinointi vs. outbound-markkinointi

Aloitetaan siitä, mitä inbound-markkinointi ei ole:

  • Kylmät puhelut & ostetut sähköpostilistat
  • Omaa viestiä huudetaan ulospäin
  • Tuote- ja palvelukeskeistä
  • Huomiomarkkinointia

Tätä kaikkea on outbound-markkinointi eli ns. perinteinen markkinointi. Siinä keskitytään kilpailemaan potentiaalisten asiakkaiden huomiosta tyyliin ‘mitä kovempaa huudan, sitä varmemmin minut huomataan ja muistetaan‘. Käytössä on siis megafoni.

Inbound-markkinointia puolestaan on:

  • Potentiaalisia asiakkaita palveleva,
 koulutuksellinen sisältö
  • Ihmisiä houkutellaan omalle sivustolle laadukkaan sisällön perässä
  • Asiakaskeskeistä
  • Auttamismarkkinointia

Inbound-markkinointi on auttamismarkkinointia. Siinä keskitytään vastaamaan potentiaalisten asiakkaiden kysymyksiin ja palvelemaan näitä lisäarvoa tuottavalla sisällöllä. Sen avulla pyritään rakentamaan luottamusta. Oleellista inbound-markkinoinnissa on se, että ihminen on valmis ja halukas vastaanottamaan yrityksen markkinointiviestejä. Käytössä on magneetti.

Miksi inbound-markkinointi on syntynyt

Kuten niin monen muunkin mullistuksen takana, myös inbound-markkinoinnin takana on internetin aiheuttama murros.

Ennen internetiä asiakkaat olivat hataran informaation varassa ja valta oli myyjän käsissä. Ostopolut olivat pääasiassa lineaarisia. Markkinointi perustui pitkälti mainontaan sekä kylmiin puheluihin. Toisin sanoen keskeyttämiseen.

Internetin myötä asiakkaista on tullut todella hyvin informoituja. Tutkimustyötä voidaan tehdä runsaastikin ennen kuin asiakas edes ottaa yhteyttä myyjään. Valta on siirtynyt asiakkaan käsiin. Ostopoluista on tullut sattumanvaraisia ja poukkoilevia. Ne alkavat useimmiten Googlen haulla. Markkinoinnin tehtäväksi on tullut ennen kaikkea asiakkaiden palveleminen ja mielipidejohtajuuden rakentaminen sisältöjen avulla.

Inbound-markkinointi elää sisällöstä

Sisällöillä on keskeinen rooli, kun ihmisiä pyritään kuljettamaan läpi inbound-menetelmän eri vaiheiden. Avainsanojen, ostopersoonien ja ostopolun vaiheen perusteella optimoitu ja sosiaalisen median avulla levitetty sisältö houkuttelee vierailijoita sivustollesi. Toimintakehoitteiden avulla vierailijoita kannustetaan niin mielenkiintoisen ja arvokkaan sisällön pariin, että nämä ovat valmiita antamaan sisällön saadakseen yhteystietonsa. Näin kävijöitä saadaan tunnistettua ja konvertoitua liideiksi.

Liidejä palvellaan näille lisäarvoa tuottavan sisällön avulla ja välitetään esimerkiksi sähköpostitse. Asiakkaiksi muuttuneita liidejä palvellaan entistä personoidummalla ja arvokkaammalla sisällöllä, jolloin asiakkaista muodostuu toivon mukaan suosittelijoita. Sisältö on siis bensaa, joka pitää koko inbound-moottorin käynnissä.

New call-to-action