Todennäköisyys sille, että video katsotaan puhelimelta tai tabletilta on suuri – ja se kasvaa jatkuvasti. Ennätykset ovat nimittäin menneet rikki kuluttajien siirtyessä yhä enemmän edellämainituille alustoille, ja samalla myös videoiden katselu on muuttunut. Mobiilivideoiden katseluluvut kasvoivatkin viime vuonna huimasti; älypuhelimella katsottiin videoita 55% enemmän ja tabletilla 48% edelliseen vuoteen verrattuna.

Tätä kuluttajakäyttäytymisen muutosta johtavat odotetusti milleniaalit eli noin vuosien 1980 ja 2000 välillä syntyneiden ikäryhmä. 95 % näistä kuluttajista katsoo videoita vähintään kerran viikossa. Lienee selvää mihin suuntaan kuluttajien preferenssit ovat muuttumassa, joten on tärkeää, että myös brändit ottavat nämä muutokset huomioon markkinoinnissa.

Mutta mitä markkinoijilta vaaditaan ja miten brändit pystyvät vastaamaan tähän muutokseen? Katsojat vaativat katselukokemukselta koko ajan enemmän. Siksi on entistä tärkeämpää ymmärtää kuluttajien odotuksia ja muokata markkinointistrategioita entistä asiakaslähtöisemmäksi. Minkälaiset videomainokset siis toimivat?

1. Lyhyet mainokset voittavat

Milleniaalien mukaan mainoksen pituus on tärkein videomainoksen katselukokemukseen vaikuttava tekijä. Mainoksen pituuden tulisi olla 30 sekuntia tai vähemmän. Vaikka tämä on varmasti monelle vanhaa tietoa, yllättävää oli se, että kuluttajat kiinnittävät mobiilialustalla kolme kertaa enemmän huomiota mainoksen pituuteen kuin siihen, onko mainoksen sisältö heille relevanttia. Kun vielä otetaan huomioon, että milleniaalit huomaavat videomainokset todennäköisimmin juuri mobiilialustalla, saattaa videon pituus hyvinkin olla käänteentekevä elementti videomainoksen tehokkuutta ajatellen.

2. Äänetön video

On tärkeää muistaa ja ymmärtää erilaisia tilanteita, joissa videomainoksia saatetaan katsoa. Koska videomainokset useimmiten katsotaan sosiaalisessa mediassa ja hyvin todennäköisesti mobiilialustalla, on tärkeää, että videon pystyy katsomaan ja sisällön ymmärtämään myös ilman ääntä. Kännykkää saatetaan selata bussissa, kaupassa, koulussa tai töissä, jolloin ääniä ei pystytä pitämään päällä.

Toki ääni tuo uuden ja tärkeän tason katselukokemukseen. Katselukäyttäytyminen kuitenkin pirstaloituu yhä enemmän sekä erilaisiin alustoihin että tilanteisiin, on tärkeää muuttaa myös mainoksen ominaisuuksia sen mukaan. Kun videon pystyy katsomaan ilman ääntä tai sen kanssa, varmistutaan siitä, ettei yhtään arvokasta katselukertaa menetetä.

3. Monikanava-ajattelu

Vaikka mobiili on ehdoton ykkönen videoiden katselu-alustana, ei muita alustoja kannata missään tapauksessa unohtaa. Kuluttajat käyttävät päivän aikana lukuisia eri alustoja ja siksi odottavat monipuolista sisältöä jokaisella alustalla. Siksi brändien on tärkeä integroida monikanava-ajattelu osaksi kampanjoitaan parempien tulosten saavuttamiseksi.

Adweekin artikkelin mukaan tulokset paranivat yksikanavaiseen kampanjaan verrattuna, kun kuluttajat näkivät mainoksia eri alustoilla. Suhtautuminen brändiin parani jopa 250 %, kun käytössä oli useampi alusta. Responsiivisten mainoksen käyttö on yksi esimerkki tavasta, jolla brändit voivat räätälöidä mainossisältöä jokaiseen kanavaan ja alustaan sopivaksi, jolloin kuluttajien odotukset saavutetaan ja mainonnan tulokset paranevat.

4. Valta katsojalle

Usein brändit syyllistyvät siihen, että kuluttaja pakotetaan katsomaan mainos. Nykypäivänä kuluttajat kuitenkin osaavat vaatia heille itselleen relevanttia sisältöä – myös mainoksia – jolloin on entistä tärkeämpää tarjota heille mahdollisuus myös olla katsomatta mainosta.

Esimerkiksi YouTube-mainokseen kannattaakin ehdottomasti lisätä ”Skip ad” –toiminto, jolloin kuluttajalla on valta valita katsooko hän mainoksen vai ei. Potentiaalisesti mielenkiintoinenkin mainos voi muuttua ärsyttäväksi, jos tätä mahdollisuutta ei tarjota. Lue lisää YouTube-mainonnasta.

5. Sisältö ratkaisee

Mainontaa suunniteltaessa on tärkeää ymmärtää, minkälaisesta sisällöstä kohderyhmä on kiinnostunut. Aivan kuten kuluttajia ei kannata nykypäivänä pakottaa katsomaan mainosta, ei myöskään mainonnan sisällön kannata olla suoramyyntiä. Usein lisäarvon tarjoaminen ja laadukas sisältö kiinnostavat katsojaa enemmän, jolloin myös mainonnan tulokset paranevat. Jälleen palataan siis ympyrän keskiöön, jossa on asiakas ja hänen tarpeensa.

Sen lisäksi mainonnan tulosten analysoinnissa ei kannata sokeasti tuijottaa katselukertoja vaan sisällön laadusta kertoo enemminkin se, kuinka kauan mainosta on katsottu. Mikäli suurin osa katselijoista on lopettanut katselun jo heti alussa, eivät katselukerrat kerro siitä, että mainoksen sisältö olisi tosiasiassa kiinnostanut heitä. Esimerkiksi sekä Facebook että YouTube tarjoavat työkaluja sen seurantaan, kuinka kauan mainosta on katsottu.

New call-to-action