Jokaisella meistä on tarina. Monet niistä ovat inspiroivia, jännittäviä ja hyödyllisiä, mutta onko tarina mitään näistä, jos kukaan ei sitä kerro? Usean yrityksen tarina jää mysteerin verhoon, sillä tarinan kertomista ei ole pidetty tarpeellisena. Kertomalla oman yrityksesi tarinan saat lukijan tuntemaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, sekä luot läpinäkyvyyttä yritystoimintaan

Yritystarina toimii arvojen ja mission sanana, ja tärkeänä välittäjänä yrityksen, asiakkaiden ja mahdollisten ostajien välillä. Yritystarina on osa brändiä ja se vaikuttaa asiakkaisiin ostopolun jokaisessa vaiheessa. Artikkelissa kerron, kuinka terävöittää yrityksen tarinaa, kertoa sen motivaattoreista ja missiosta.

Tarinaa tarvitaan tavoitteluun

Kaikki rakastavat tarinoita. Tarinoita siitä, kuinka ongelma ratkaistaan, kuinka voitetaan alivoimalla, kuinka ryysyistä noustaan rikkauksiin. Tarinat, joissa on koukku, epäsuhtainen lähtöasetelma tai vääryys ovat suosikkejamme (lue: MM-voitto armon vuonna 1995 – never forget). Hyvä yritystarina tähtää myös dramaattiseen ja proosalliseen kerrontaan, jossa on jokainen tarinankerronnan draamallinen elementti!

Yritystarina voidaan julkaista verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, printata esitteisiin, kertoa ovensuussa asiakkaille – tarina, joka on hyvä, on myös helposti kerrottava. Yritystarinan avaaminen tai kirkastaminen ei kuitenkaan välttämättä ole helppoa. Se ei ole pelkkää historian havinaa, se on tarinankerrontaa. Keskusteleminen yrityksessä perustajajäsenistön kanssa kannattaa. Puhukaa siitä, miten kaikki kokevat yrityksen tarinan. Yritystarinaa kerrottaessa firmalle sallitaan vain yksi tarina. Useamman tarinan kertominen samaan aikaan on kaoottista.

Tarinat saavat meidät keskustelemaan, tuntemaan ja kuvittelemaan, jopa kokemaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tarina on oleellinen yritysmaailmassa – tarina siitä, miksi jotain tehdään. Oman yritystarinan kirkastaminen on tärkeää, sillä sillä voidaan luoda yhteys yrityksen ja asiakkaan välille.

MMM – Motiivit, motivaattorit, missio

Hyvän yritystarinan kertomisessa auttaa perinteinen draamantaju. Jokaisessa tarinassa on alku, keskikohta ja loppu, mutta jokaiseen kohtaan kuuluu eri osatekijöitä. Yritystarinan kerronnassa ovat tärkeitä:

Motiivit: Mitkä ovat tekemisen syyt?
Motivaattorit: Mikä kannustaa tai houkuttaa tekemään yrityksen eteen töitä?
Missio: Mihin yrityksen tekeminen tähtää?

Listatkaa yhtiökumppaneiden tai perustajajäsenien kanssa kysymyksiä liittyen motiiveihin, motivaattoreihin ja missioon. Kysymykset voivat olla esimerkiksi:

 • Mikä vie yritystä eteenpäin?
 • Miksi yritys perustettiin?
 • Mikä saa sinut tulemaan päivittäin töihin?
 • Miten yritykseni vaikuttaa yhteiskunnallisella tasolla?

Voitte listata ajatuksianne ranskalaisilla viivoilla tai ajatuskarttaan. Pelkkä keskusteleminen aiheesta ei riitä, sillä usein ajatukset eivät keskustelussa tiivisty.

Purku paperille ja kultainen ympyrä

Kun olette vastanneet tärkeimpiin kysymyksiin, voitte aloittaa tarinan purkamisen. Aloittakaa alusta ja jatkakaa kronologisesti tulevaisuudennäkymiin asti. Seuraavat kysymykset toimivat avustavina kysymyksinä:

 1. Mikä sai liikkeelle ajatuksen yrityksen perustamisesta?
 2. Mitkä olivat ensimmäiset askeleet yrityksen perustamisessa?
 3. Tarina alkutaipaleesta.
 4. Tarina alkutaipaleen vaikeuksista, jossa läsnä on kehitys tai kasvu.
 5. Tarina nykytilanteesta.
 6. Mitkä ovat haaveet tulevaisuudelle.

Kysymyksiin vastataan proosallisena tekstinä, liiallinen laskelmallisuus pitää unohtaa – asiakkaisiin vetoaa tarinan inhimillisyys (muista: vaikeuksien kautta voittoon). Valitkaa kertojaääni: onko tekijänä minä, hän vai me. Passiivissa (Yritys Oy:ssä valmistetaan/tehdään/tuotetaan) kertominen luo etäisyyttä yrityksen ja tarinan välille, kun taas aktiivissa (Yritys Oy:ssä tuotamme/valmistamme/teemme) kirjoitettaessa lukija kokee lukevansa yrityksen tekijöistä itsestään.

Yritystarinassa on tärkeintä kysyä MIKSI, ennemmin kuin MITÄ. MIKSI on kysymys, jonka yleisö – asiakkaat – haluavat tietää. Markkinoinnin asiantuntija, kirjailija Simon Sinek painottaa: ” Ihmiset eivät osta sitä MITÄ teette, he ostavat MIKSI teette sitä”. Tätä kutsutaan kultaisen ympyrän ajatteluksi. Ensin kysytään miksi, sitten kysytään miten ja viimeisenä mitä. Oman yrityksen kulmakivikysymyksiin olisikin hyvä vastata edellä mainitussa järjestyksessä. Kultaisen ympyrän kysymykset saavat aikaan samastuttavuutta tarinaan – asiakas löytää kosketuspinnan yrityksestä.

Kultaisen ympyrän ajattelussa ensin kysytään miksi.

Kultaisen ympyrän ajattelussa ensin kysytään miksi.

Hyvän tarinan kaava on simppeli – tuo se esiin

Kun teksti on saatettu loppuun, on tärkeä tarkistaa seuraavat seikat:

 • Tarinanne ei ole vain kertomus historiasta. Tarinassa on alku, keskikohta ja loppu.
 • Tarina sisältää koukkuja, ratkaisuja ja vastoinkäymisiä.
 • Tarinasta löytyvät motiivit, motivaattorit ja missio.
 • Tarina on kirjoitettu kronologisesti.
 • Tarina on kirjoitettu sopivalla kertojaäänellä.
 • Tarinassa vastataan ensin kysymykseen MIKSI, sitten MITEN ja viimeiseksi MITÄ.

Hyvä tarina on sellainen, jonka pituus ei ole liian pitkä ja se on helppo ja miellyttävä kertoa. Hyvä tarina vetoaa asiakkaisiin kaikissa ostopolun vaiheissa ja on osa omaa brändiä. Valitkaa tarinallenne oikeat julkaisuvälineet ja tuokaa rohkeasti esiin oman yrityksenne missio ja motiivit – seisokaa rohkeasti sanojenne takana ja olkaa ylpeinä yrityksenne tarinan rinnalla!

New call-to-action