Yksi tämän hetken suosituimmista sosiaalisen median kanavista on Instagram. Muun muassa yhdysvaltalaisten teinien keskuudessa Instagramin on raportoitu olevan tärkein sosiaalisen median kanava ja näyttää siltä, että myös vanhemmat sukupolvet ovat seuraamassa esimerkkiä. Instagramin käyttäjämäärä ylittikin tänä vuonna jo 400 miljoonan käyttäjän rajapyykin.

Ei siis ihme, että Instagramista on tullut merkityksellinen kanava myös brändeille. Instagram ei kuitenkaan ole enää pelkkä sisältömarkkinoinnin kanava, vaan syyskuun lopussa Instagram lanseerasi beta-testauksessa olleen mainostusalustansa kaikille brändeille avoimeksi.

Mainostuksen suosion odotetaan lähtevän kovaan kasvuun. Muun muassa eMarketer  ennusti mainostulojen ylittävän 1,5 miljardia dollaria jo ensi vuonna ja vuonna 2017 niiden odotetaan yltävän jo 3 miljardiin dollariin. Brändit ovatkin innolla lähteneet testaamaan uutta mainostuskanavaa ja Instagramin fiidi alkoi jo heti lanseerauspäivänä, 30.9.2015, täyttymään mainoksista.

Mainokset tehdään Facebookin Power Editorin kautta, joten mainostuskäytännöt ovat pitkälti Facebook-mainostuksen kaltaiset. Mainonnan aloittamiseen tarvitaankin vain Facebook-mainostustili eikä Instagram-tili ole pakollinen, joskin suositeltava.

Mainostusmuodot rikastamaan sisältöä

Mainostusmuotoina toimivat sekä kuvat, videot ja mainoskaruselli. Videomainoksissa uutta on se, että 15 sekunnin mainosten lisäksi brändit pystyvät tekemään nyt myös 30 sekunnin mittaisia videomainoksia. Instagramin mukaan tämä mahdollistaa entistä elokuvamaisempien ja siten sitouttavimpien mainosten luomisen.

Kuvien ja videoiden lisäksi mainostajat voivat hyödyntää myös uutta mainosformaattia, ”mainoskarusellia”. Mainoskarusellissa käyttäjä pystyy “pyyhkäisy”-toiminnon avulla selaamaan samassa mainoksessa useampia kuvia. Tutustu täällä siihen, miten Samsung, Banana Republic, Old Navy and L’Oreal ovat hyödyntäneet tätä uutta formaattia.

Call to Action parantamaan konversioita

Call To Action –painikkeiden avulla brändit pystyvät suoraa ohjaamaan mainoksen katselijan valitulle Instagramin ulkopuoliselle verkkosivustolle. Aikaisemmin Instagramissa käyttäjiä pystyttiin ohjaamaan halutulle sivustolle vain profiilin yhteydessä olevan suoran linkin avulla.

Uusi Call to Action -toiminto mahdollistaa sen, ettei Instagram toimi enää pelkkänä tukikanavana vaan myös itsenäisenä konversioiden kasvattamisen kanavana. Eri tuotteille pystyy esimerkiksi tekemään omat mainokset ja ohjaamaan käyttäjät suoraan verkkokauppaan juuri kyseisen tuotteen kohdalle. Varsinkin verkkokaupoille tämä avaakin entistä enemmän mahdollisuuksia lisätä myyntiä suoraa Instagramin kautta.

Kannattaako Instagram-mainonta?

Tähän mennessä Instagram-mainonta on ainakin tilastojen valossa näyttänyt erittäin tehokkaalta. Muun muassa L’Oréal mittasi suosittelujen kasvaneen huomattavasti mainoskampanjan jälkeen. Lue täältä lisää, miten eri brändit ovat hyödyntäneet Instagram-mainontaa ja minkälaisia tuloksia siitä on saatu.

Nähtäväksi kuitenkin jää, miten suuri yleisö ottaa Instagram-mainonnan vastaan. Muun muassa Anna Ståra Somecolta raportoi, että erityisesti nuorten käyttäjien joukossa Instagram-mainonta on saanut osakseen kritiikkiä.

Yksi merkittävä tekijä Instagram-mainonnan onnistumisen kannalta on kohdistaminen ja mainoksen sisältö. Onnistuneella kohdennuksella pystytään vaikuttamaan siihen, että haluttu kohderyhmä tavoitetaan ja toisaalta varmistutaan siitä, ettei niiden käyttäjien Instagram-fiidi täyty sellaisella sisällöllä, joka ei ole heille relevanttia. Jos kohdistusta ei tehdä kuitenkaan tarpeeksi tarkkaan, herää kysymys, jatkuuko Instagramin suosio, kun käyttökokemus muuttuu merkittävästi.

Oikean kohdistuksen lisäksi merkityksellisen sisällön luonti on ensisijaisen tärkeää. Instagram koetaan erityisesti lisäarvoa ja inspiraatiota tarjoavana kanavana ja tämä tulisi pitää mielessä myös mainossisältöä luodessa. Mainokset tulisikin suunnitella vain Instagramia varten ja sen käyttötarkoitusta silmällä pitäen. Brändien tulisikin siksi tutkia tarkkaan, minkälaisesta sisällöstä kohderyhmä on kiinnostunut ja optimoida mainossisältöä sen mukaan.

Kun siis mainokset muistetaan pitää asiakaslähtöisenä ja laadukkaana sekä erityisesti lisäarvoa tarjoavana tarkkaan valitulle kohderyhmälle, mainosten tehokkuuteen ja toimivuuteen pystytään vaikuttamaan merkittävästi. Jos tässä epäonnistutaan, voi mainonta aiheuttaa jopa negatiivisia brändimielikuvia sekä hukkaan heitettyjä resursseja.