Data, sisällöt ja automaatio

Valjastamme sisältömarkkinoinnin työkalut palvelemaan yrityksenne tavoitteita. Tuotamme asiakkaillenne merkityksellistä ja hyödyllistä sisältöä. Autamme sopivien kanavien valinnassa ja sisällön levittämisessä sekä orgaanisesti että mainonnan keinoin. Tavoitteet saavutetaan loistavan kumppanuuden kautta ja haluamme myös varmistaa teidän osaamisen kehityksen koulutusten avulla.  Autamme yrityksiä tekemään markkinointitoimenpiteitä suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti, mikä johtaa loistaviin tuloksiin.

Sisällöntuotanto

Saamme sisällön hehkumaan. Tuotamme asiakkaillemme heidän liiketoimintaansa vahvasti sidoksissa olevaa, laadukasta sisältöä. Pidämme tarvittaessa huolta asiakkaan sosiaalisen median näkyvyydestä ja tuotamme siihen sisällön, joka ideoidaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Data ja analytiikka

Sisällöistä tulee merkityksellisiä, kun oikea sisältö on oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Datan analysoinnilla pystymme selvittämään, mikä sisällössä toimii ja mitä pitäisi kehittää. Oikealla tavalla muodostetut analytiikan mittarit tarjoavat relevanttia dataa, mistä pystytään muodostamaan selkeitä johtopäätöksiä. Datan oikealla tulkinnalla markkinoinnista tulee tehokkaampaa ja tuloksista parempia.

Automaatio

Automaation avulla pystytään tuottamaan monipuolisia kokemuksia laajoista kohderyhmistä aina yksilöllisiin viesteihin asti. Automaatio tarjoaa väsymättömästi kokemuksellisuutta, minkä kehitys tapahtuu datan kautta. Kun automaatiota tehostetaan datan oikealla tulkinnalla, ovat asiakkaat tyytyväisempiä ja tulokset parempia.

Mainonta

Content is king! Mutta kruunu päässäkään ei juhlita, jos sisältöä ei löydetä. Toteutamme asiakkaillemme maksullista mainontaa kaikissa sosiaalisen median kanavissa sisältö edellä. Kohderyhmät ja kanavat suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa ja mainonnan tuloksia seurataan tarkasti, jotta mainoseurot voitaisiin käyttää mahdollisimman tehokkaasti.

Sparraus

Autamme asiakkaitamme tuottamaan houkuttelevaa sisältöä, joka herättää tunteita ja saa aikaan haluttuja reaktioita. Sparraamme yrityksiä sisällön tehokkaassa levittämisessä ja seurannassa. Suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa tehokkaan ja selkokielisen sisältömarkkinoinnin vuosikellon ja pidämme huolta, että siitä pidetään kiinni. Autamme yrityksiä ymmärtämään digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median mahdollisuudet.

Koulutus

Järjestämme sekä kaikille avoimia että yrityksille räätälöityjä sisältömarkkinoinnin koulutuksia. Mahdollisia aihealueita ovat mm. bloggaaminen markkinointivälineenä, Youtuben hyödyntäminen sisältö-markkinoinnissa, mainonta sosiaalisessa mediassa, analytiikan tulkinta ja hyödyntäminen tai työntekijälähettilyys.