AR (augmented reality, added reality) ja VR (virtual reality) kuulostavat tieteiskirjallisuuden futuristiselta utopialta. Markkinointimaailma on kohissut kuluvan vuoden aikana VR:n ja AR:n mahdollisuuksista myynnissä ja mainonnassa, mutta useimmat meistä jäävät aukomaan leukojaan typertyneinä. AR:ssa ja VR:ssa ei kuitenkaan ole kyse lentävistä autoista tai robottipalvelijoista vaan lisätystä ja virtuaalisesta todellisuudesta. Mutta mitä AR ja VR oikeastaan ovat? Onko niiden tarkoitus auttaa käyttäjäänsä ja voivatko ne olla oikeasti hyödyllisiä ja arvokkaita lisiä todellisuuteemme? Mikä on AR:n ja VR:n rooli sisällöntuotannon maailmassa?

AR luo kerroksen todellisuuteen

AR tarkoittaa digitaalisen tiedon ja ympäröivän maailmamme kohtaamista laitteen kautta luoden digitaalisia kerrostumia todellisuuden päälle. Lisätty todellisuus, eli AR, tarkoittaa yksinkertaisimmillaan kuvien suodatintoimintoja, lisäkuvia kuvien päälle tai vaikka äänenmuunninta videoissa. AR on lisäys näkemäämme ja antaa lisäarvoa lopputuotteelle. Laitteiksi kelpaavat esimerkiksi kännykkä, kamera tai vaikka tablettitietokone – laitteita, jotka ovat ulottuvillamme. AR tunnistaa eroavaisuudet kuvien ja videon välillä ja pystyy liittämään ne yhteen todellisen ympäröivän maailman ja uuden informaation kanssa. Halutessasi toiminta tapahtuu reaaliajassa tai tallennettuna laitteellesi.

AR-toimintoja hyödyntää jo esimerkiksi usea sosiaalisen median palvelu. Instagram-kuvapalvelun aloittaessa vuonna 2010 se erosi muista kuvanjakamispalveluista juurikin suodatintoiminnoillaan. Otettuun kuvaan voi lisätä kerroksen, joka saa kuvan näyttämään käsitellyltä – yksinkertaista AR:ä. Snapchat-viestipalvelu sen sijaan loistaa AR-reaalivideotoiminnolla. Pelimaailmassa Pokemon Go –peli villitsi vuosi sitten yhdistämällä ympäristöömme digitaalisia kerroksia – eli Pokemon-hahmoja kaupunkien eri kolkkiin aiheuttaen yleisöryntäyksiä.

Augmented realityn tulevaisuus näyttää futuristisuuden ohella valoisalta. Se voi tarjota sisältöön ehtymättömän määrän mahdollisuuksia. Esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa tai matkailualalla AR lisää mahdollisuuksia kartta- ja turismipalveluihin. Kuvapalveluissa mahdollisuudet liikkuvaan kuvaan tai suodattimiin on rajaton. Rakentamisen ja sisustamisen palveluissa voidaan luoda näkymiä haluttuun lopputuotteeseen. AR:n selkeänä etuna on se, että se ei vaadi käyttäjältä kalustoa. Sen sijaan, sen lisäarvo on ilahduttavaa ja mahdollisuuksien mukaan informatiivista.

VR vaatii kovan kaluston

VR on laajempi kokonaisuus vaihtoehtoista todellisuutta. VR (eli virtual reality) povaa tietokoneella luotuja 3D-ympäristöjä, joihin voi upota ja unohtaa ympäröivän todellisuuden – vaatien kuitenkin laitteistoja ja ohjelmistoja. Etenkin pelimaailmaan lupaillaan muutoksia VR:llä. Pelikokemuksen muuttuminen ohjaamisesta osallistumiseksi mullistaa pelifirmojen tarjontaa ja pelaajakokemuksen uudelleenmuotoutumista. Pelaaja pääsee VR:n avulla lähemmäksi peliä, sekä tekee pelistä fyysisesti aktiivisempaa.

Tähän mennessä VR, siinä muodossa missä se yleensä tunnetaan, on riippuvainen silmille puettavista laiteista, jotka toimivat visuaalisen stimulaation välittimenä. Toimiakseen täysin oman ympäristömme korvaavana todellisuutena on esimerkiksi kuulokkeiden käyttö välttämätöntä. Laitteiston tarjoajia on useita ja niiden hinnat vaihtelevat jopa tuhansien eurojen välillä. VR-kokemukseen voi liittää myös ohjaimia ja liikkumisalustoja.

VR mahdollistaa laajojen pelikokemuksien lisäksi todellisuuden simuloinnin muillakin aloilla. VR:ä hyödyntää jo esimerkiksi lääketiede, puolustusvoimat, opetusala, arkkitehdit ja sisustajat. VR auttaa hahmottamaan mahdottomaksi koetut skenaariot ja näkemään ratkaisuja ongelmiin helpommin. Arkkitehtien työn jäljen näkee vain viivoina paperilla, mutta VR:n avulla rakennukset voidaan hahmottaa valmiina kaupunkiympäristössä jo ennen kuin yhtäkään tiiltä on muurattu. Lääkärit saattavat harjoitella vaikeita leikkauksia, tai puolustusteollisuudessa voidaan testata strategioita. VR on uusi itsenäinen sisältö, jota voisi hyödyntää usealla eri alalla.

VR:n ja AR:n ero on käyttäjästä kiinni

Virtual realityn ja Augmented realityn eron määrittelee käyttäjä. AR luo kerroksen oman todellisuutemme päälle, kun taas VR tarkoittaa kokonaisen uuden maailman luomista. Se, miten laajan virtuaalisen lisän ympärillemme luomme, on VR- tai AR-toimitsijasta kiinni. Esimerkiksi sisustus- tai matkailusovelluksia on luotu mobiilipohjille, jolloin kännykän kameraa hyödyntämällä voimme nähdä uuden sisustuksen halutussa tilassa. Samalla periaatteella voisi rakentaa myös VR-todellisuuden: VR-lasien kautta voimme tarkistella tilaa ja lisätä sinne elementtejä, kuten esimerkiksi huonekaluja huoneeseen tai historiallisia elementtejä kaupunkiympäristöön. Tällöin virtuaalimaailman ja lisätyn todellisuuden konseptit ovat häilyviä, jolloin puhumme lisätystä virtuaalisuudesta eli AV:stä.

AR:n ja VR:n väliin mahtuu AV (augmented virtuality) eli lisätty virtuaalisuus.

Kokeile virtuaalimaailman hyötyjä omassa yrityksessäsi

AR ja VR voivat luoda hyödyllisiä sisältöjä useaan käyttökohteeseen. Esimerkiksi konsepti- tai abstraktimyynnissä (myynti, jossa tuote ostetaan ennen sen valmistumista) VR ja AR antavat asiakkaille kullanarvoista lisätietoa ostettavasta sisällöstä. AR ja VR eivät ole kuitenkaan edullisia lisiä. Virtuaalimaailmojen luominen vaatii koodaamista, aikaa ja rahaa. Mieti siis oman yrityksesi tarve AR:lle ja VR:lle – onko tarve lisätiedolle ajankohtaista ja ennen kaikkea hyödyllistä. Muista, että VR:n ja AR:n antama lisätieto luo asiakkaalle vankan pohjan ostopäätöksessä, sekä lisää varmuutta ja yrityksen ja palvelun läpinäkyvyyttä. Kukaan ei halua ostaa sikaa säkissä, vaan sika on nähtävä ennen ostoa.