MPC raportoi tuoreesta tutkimuksesta, jonka mukaan eri ikäryhmien sosiaalisen median käyttäytymisessä on havaittavissa selkeitä eroja. Erityisesti some-kanavien käyttö vaihteli eri ikäryhmien välillä. Tutkimuksen toteuttaneen Pew Research Centerin mukaan Facebook on vanhempien käyttäjien keskuudessa suosituin palvelu, kun taas Instagram houkuttelee eniten nuoria ja nuoria aikuisia.

Sosiaalinen media saatetaan usein mieltää vain nuorten kanavaksi. Tutkimuksen mukaan kuitenkin yli puolet 65-vuotiaista netinkäyttäjistä kertoi käyttävänsä Facebookkia. Yli puolet 18–29 vuoden ikäisistä nuorista aikuisista kertoi puolestaan käyttävänsä Instagramia. Vaikka PRC:n tutkimus rajoittui vain täysi-ikäisiin käyttäjiin, muut tutkimukset osoittavat, että teinien keskuudessa suosituin some-palvelu on juurikin Instagram.

Näin eri ikäryhmät käyttävät somea

Sosiaalisen median käyttäjät

Näin somepalveluiden käyttäjämäärät ja käyttäjien demografiat tulevat muuttumaan seuraavien vuosien aikana

Facebook jatkaa edelleen markkinajohtajana, mutta kovan vastuksen asettavat Instagramin lisäksi myös Twitter, Pinterest ja Tumblr. Näiden palveluiden käyttäjämäärissä tuleekin tapahtumaan suurimmat muutokset.

Facebookin käyttäjät

twitter käyttäjät

Näyttökuva 2016-03-05 kello 18.49.38

Tumblr käyttäjät

Instagram käyttäjät

Yrityksille nämä luvut on ensiarvoisen tärkeitä ja niitä tulisi aktiivisesti soveltaa markkinoinnissa, jotta markkinointitoimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia. Mikä kohderyhmä yritetään tavoittaa ja missä kanavissa tämä kohderyhmä tavoitetaan parhaiten? Jos esimerkiksi tavoitteena on saavuttaa 25-vuotiaat, yllä olevien tulosten perusteella, Instagram-markkinointi näyttäisi olevan yksi tarkoituksenmukaisimmista kanavista. Toisaalta, jos yli 50-vuotiaiden kohderyhmä halutaan tavoittaa, kannattaa markkinointitoimenpiteet keskittää Facebookkiin.

Lue täältä lisää siitä, miten onnistunut some-strategia tehdään.

Lähteet: MPC ja Adweek

New call-to-action