Sisältömarkkinoinnista on tullut yksi tärkeimmistä markkinoinnin työkaluista. Se on erinomainen tapa houkutella uusia asiakkaita ja toisaalta sitouttaa jo olemassa olevia asiakkaita verkossa eli siellä, missä he viettävät aikaansa. Yritykset hyödyntävätkin sisältöä markkinoinnin tukena yhä enemmän. Tutkimuksen mukaan 70 % B2B-markkinoijista luo enemmän sisältöjä kuin vuosi sitten.

Sisältömarkkinointi tuottaa kuitenkin monelle päänvaivaa ja 54 % tutkimukseen vastanneista sanookin sisällöntuotannon olevan haasteellista. Eikä ihme. Koska yhä useammat yritykset hyödyntävät sisältömarkkinointia, asiakkaiden tavoittamisesta on tullut yhä vaikeampaa. Verkko on täynnä kiinnostavaa sisältöä aina tekstistä liikkuvaan kuvaan.

Olit sitten B2C tai B2B markkinoija sisältömarkkinointiasi helpottaaksemme olemme listanneet alle 15 vinkkiä, jotka kannattaa pitää mielessä sisältömarkkinoitia suunnitellessa ja toteuttaessa.

1. Älä pakota – ymmärrä asiakasta

Kuten Tom Fishburne toteaa ”The best marketing doesn’t feel like marketing”. Koska pakottamisen sijaan asiakkaan tulisi itse ymmärtää sisällön arvo, sisältömarkkinoinnin lähtökohtana tulisi olla vahva asiakasymmärrys.

2. Tunnista persoonat

Tunnista eri ostajapersoonat ennen sisällöntuotannon aloittamista. Persoonien avulla pystytään paremmin määrittelemään, kuka sisältöä kuluttaa ja miksi. Ilman persoonien tunnistusta ei sisältömarkkinoinnilta voida odottaa suuria tuloksia.

3. Tee avainsana-analyysi

Paitsi asiakasymmärrys myös avainsana-analyysi toimii erinomaisesti sisältömarkkinoinnin perustana. Analyysin avulla ymmärrät, minkälainen sisältö kiinnostaa lukijoita. Sen avulla pystyt myös määrittämään mitä avainsanoja, otsikoita ja metatekstejä tulisi käyttää, jotta sisällön orgaaninen näkyvyys paranee.

4. Tee sisältösuunnitelma

Älä aloita sisällöntuotantoa ilman suunnitelmaa, vaan käytä aina sisältösuunnitelmaan sisältömarkkinoinnin pohjana.

5. Kampanjat sisältösuunnitelmat pohjana

Rakenna sisältösuunnitelma kampanjoiden pohjalle. Kampanjoita voi olla palvelusi tai asiakkaan vaiheet ostopolulla. Tue jokaista kampanjaa useamman sisällön avulla, jotta maksimoit liikenteen ohjaamisen verkkosivuillesi hakukoneista.

6. Säännöllinen sisällöntuotanto on a ja o

Tuota sisältöjä säännöllisesti, älä satunnaisesti! Hubspotin teettämän kyselyn mukaan 82% päivittäin sisältöä tuottavista markkinoijista raportoi saavansa vähintään yhden asiakkaan blogin kautta. 57% oli luku niillä markkinoijilla, jotka tuottavat sisältöjä kerran kuussa.

7. Muista ristiinlinkitykset

Muista ristiinlinkitykset myös blogitekstien välillä! Myös tämä parantaa sisältöjen löydettävyyttä.

8. Tarjoa asiakkaalle lisäarvoa

Ohjaa asiakkaat sisältösi avulla heidän ostopolkunsa läpi. Mutta tee se varoen. Aggressiivisen myynnin sijaan sisällön tulisi tarjota asiakkaalle lisäarvoa.

9. Älä hätiköi

Varaa aikaa sisällöntuotantoon. Nopeasti ja huonosti tuotettu sisältö saattaa jopa tehdä hallaa brändillesi.

10. Sisältöyhteistyöt rikastuttavat sisältöä

Mieti sisältöyhteistyön mahdollisuutta alasi vaikuttajien kanssa. Monipuolinen sisällöntuotanto mahdollistaa eri asiakasryhmien tavoittamisen eri kanavissa ja siten suuremmat liikenteen verkkosivuillesi, mutta samalla asiakkaalle tarjotaan monipuolisempia sisältöjä.

11. Älä unohda levityssuunnitelmaa

Älä odota, että asiakas löytää sisältösi vaan asiakas on ohjattava sisällön pariin. Muista siksi tehdä myös sisällön levityssuunnitelma!

12. Määrittele oikeat kanavat

Määrittele levityssuunnitelmassa, missä kanavissa sisältöä levitetään ja miksi. Vertaa tätä siihen, mikä on kanavan tavoite ja mitä kohderyhmää kanavassa tavoitellaan. Kaikkea sisältöä ei kannata nimittäin levittää kaikissa mahdollisissa kanavissa, mikäli sisällön ja kanavan kohderyhmät eivät kohtaa. Hyviä levityskanavia ovat esimerkiksi sosiaalisen median kanavat ja uutiskirjeet.

13. Tue levitystä mainonnan avulla

Kun julkaiset sisältöäsi sosiaalisessa mediassa, hyödynnä mainontaa. Mainonnan avulla varmistut siitä, että oikeat asiakkaat tavoitetaan. Jo 20 euron panostuksella ja oikealla kohdistamisella pääsee alkuun.

14. Ota analytiikkatyökalut sisällöntuotannon tueksi

Muista optimoida sisältöä. Analytiikkatyökalujen avulla on helppo seurata, minkälainen sisältö generoi eniten liikennettä ja optimoida sisältösuunnitelmaa sen mukaisesti.

15. Muista pitää asiakas keskiössä

Kuten Brian Clark toteaa ”Don’t focus on having a blog. Focus on producing a blog that’s a great for your readers.”

New call-to-action