Sisältömarkkinointi on mahdollistanut yrityksille, kuluttajille ja brändeille uusia tapoja keskustella. Digitaalisista keskusteluista on tullut entistä relevantimpia lähes kohderyhmälle kuin kohderyhmälle ja toisaalta digitaalisuus on synnyttänyt sellaisia keskusteluita uusien fanien tai asiakkaiden kanssa, joita ei ennen käyty.

Sisältömarkkinoinnin ytimessä ovat nimenomaan keskustelut ja informaation jako. Eikä suinkaan minkä tahansa informaation, vaan sellaisen, joka tuottaa lisäarvoa tekstin, videon tai muun median muodossa. Sen tarkoituksena ei ole luoda myyntipuheita siitä, miten erinomainen tuote tai palvelu on tai tyrkyttää vastaanottajaa ostamaan. Informaation jakaminen tarkoittaa lisäarvon tuottamista vastaanottajalle, ja sitä kautta luottamuksen rakentamista ja mielipidejohtajuuden saavuttamista.

Sisältömarkkinoinnin menestyksen avaimet

Toiset sisältömarkkinointitoimenpiteet ovat olleet menestyksekkäämpiä kuin toiset. Ne, jotka ovat menestyneet, ovat ymmärtäneet sisältömarkkinoinnin tarkoituksen. Menestyneimmät sisältömarkkinoijat eivät kohtele sisältömarkkinointia samalla tavalla kuin sähköpostimarkkinointia tai television mainoskampanjoita – tai oikeastaan kuten mitä tahansa muuta markkinointikampanjaa.

Syy siihen on se, ettei sisältömarkkinointi ole kampanja. Kuten sisältömarkkinoinnin kummisetä Joe Pulizzi sanoo: ”Ne yritykset, jotka menestyvät sisältömarkkinoinnilla ovat ymmärtäneet integroida sisältömarkkinoinnin osaksi businessmalliaan. Ideana on informaation jako, ja sen tarjoama lisäarvo asiakkaille ja näiden ottaminen osaksi yrityksen liiketoimintaa.” Menestyneen sisältömarkkinoinnin taustalla ei olekaan samanlainen kampanjalähtöisyys kuin vaikkapa mainostamisen taustalla. Vaikka mainoskampanja eittämättä toimii esimerkiksi uuden lanseerauksen tukena, sisältömarkkinointi ei toimi samalla tavalla.

Sisältömarkkinoinnin ytimessä on asiakasymmärrys

Sisältömarkkinoinnin keskiössä tulee olla asiakasymmärrys ja sen asiantuntijana oleminen. On olennaista ymmärtää asiakassuhteen tärkeys ja dialogi asiakkaan kanssa. Sisältömarkkinointi lähestymistapana onkin parempi termi kuin sisältömarkkinoinnin kampanja. Sen tavoitteena on asiakassuhteiden ja brändin rakentaminen.

Asiantuntijaksi kasvaminen ja yleisön hankinta ei kuitenkaan tapahdu yhdessä yössä. Vaikka pitkäaikaisella sitoutumisella sisältömarkkinointiin voidaan positiivisesti vaikuttaa yrityksen liikevaihtoon, en silti suosittele perinteisempien markkinointitaktiikoiden heittämistä romukoppaan. Sisältömarkkinoinnin toteuttamisessa erehdytäänkin helposti tyytymään pelkästään sisällöntuotantoon ja uskotaan, että mitä enemmän sanoja tuotetaan, sitä menestyneempiä ollaan. Tarvitaan kuitenkin enemmän, kuin pelkkää sanahelinää.

Luottamuksen rakentuminen vie aikaa

Sisältömarkkinointia, joka automaattisesti tuottaisi tuloksia, ei tarjota hopealusikalla. Siinä missä sisältömarkkinointi on lähestymistapa, tarvitaan sitä tukemaan erilaisia keinoja ja välineitä. Tarvitaan asiakasymmärrystä ja suunnitelmallista työskentelyä, jonka avulla luottamusta asiakkaiden kanssa pyritään rakentamaan. Mutta sekään ei vielä riitä. Onnistuneet sisältömarkkinoinnin tukena on myös tarkkaan harkittu suunnitelma, joka pohjautuu asiakasymmärrykseen. Kuten Pulizzikin toteaa ”Ihmiset, jotka luulivat, että pelkän sisällöntuottaminen riittää menestyksen saavuttamiseksi, ovat huomanneet, että tarvitaan enemmän. Tarvitaan laadukasta ja yhtenäistä sisältöä, jota levitetään johdonmukaisesti ajan kanssa.”

Muun muassa mainoskampanjat voivat tukea tehokkaasti sisältömarkkinointia esimerkiksi tietoisuuden levittämisen työkaluna. Mainonta ei kuitenkaan ole ainoa keino, jolla yritykset voivat levittää tarinoitaan. Hakukoneet käyvät kuumana ja etsivät sellaista sisältöä, joka vastaa yleisön tarpeisiin. Algoritmit antavatkin korkeamman arvon sellaiselle sisällölle, jolla on todellista arvoa eivätkä siksi pelkät hakusanoja täynnä olevat tekstit nouse hakujen ykkösiksi. Unohtamatta tietenkään jakojen tärkeyttä.

Lopuksi täytyy todeta, että en usko sisältömarkkinoinnin olevan markkinoinnin maaginen taikasauva, jonka avulla kaikki ongelmat ratkaistaan. Väitän kuitenkin, ettei nykyaikana sisältömarkkinoinnin lähestymistavan omaksuminen ole huono juttu. Vaikkei sisältömarkkinointia siis haluaisikaan ottaa osaksi varsinaista markkinointimixiään, uskon, ettei asiakasymmärryksestä ja lisäarvon tarjoamisesta tänäkään päivänä ole yhdellekään yritykselle haittaa.

New call-to-action