Vaikka sisältömarkkinoinnin investoinnit kasvavat, vain harva toteuttaa sisältömarkkinointiaan suunnitelmallisesti sisältöstrategian pohjalta. Näin raportoi MarMai raportoi eilen Sisältömarkkinoiden trendit Suomessa 2016 –tutkimuksen pohjalta.

Sisältömarkkinointi on viimeisen vuoden aikana kasvanut merkittävästi suomalaisissa yrityksissä. Jopa 81 % yrityksistä Suomessa on kasvattanut sisällöntuotantoaan ja 74 % näistä aikoo jatkaa lisäpanostusten tekemistä. Sisältömarkkinoinnin vahvuutena pidettiin sen tarjoamia tehokkaampia kommunikointitapoja asiakkaiden kanssa. Lisäksi 54 % vastaajista arvioi, että sisältömarkkinointi tehostaa omaa liiketoimintaa.*

Vaikka yritykset panostavat enenevissä määrin sisältömarkkinointiin, sen toteuttaminen ei näyttäisi olevan suunnitelmallista. Vain 30 % vastanneista oli tehnyt sisältöstrategian ja vain 35 % oli räätälöinyt sisältömarkkinointiaan asiakkaiden ostopolkujen perusteella – siitä huolimatta, että sisältömarkkinoinnin keskeisimpänä tavoitteena oli myynnin lisääminen ja asiakastyytyväisyyden parantaminen. *

Sisältöstrategia onkin tehokkaan ja onnistuneet sisältömarkkinoinnin edellytys. Siinä missä muitakaan markkinoinnin toimenpiteitä ei tehdä suunnittelematta, ei myöskään sisältömarkkinointia tulisi toteuttaa ilman selkeää suunnitelmaa. Avainasemassa onnistuneelle sisältöstrategialle on asiakasymmärrys ja sisältömarkkinoinnin optimointi asiakkaiden tarpeiden ja odotusten mukaan.

Aivan aluksi tulisi kuitenkin tunnistaa, missä kanavissa asiakkaat tavoitetaan, miksi he käyttävät kyseisiä kanavia ja minkälaista sisältöä he odottavat kussakin kanavassa. Vaikka yhdenlainen sisältö toimii uutiskirjeessä, ei sama sisältö välttämättä toimi sosiaalisessa mediassa. Sisältöstrategian tulisikin olla moniulotteinen suunnitelma, jonka avulla pyritään parantamaan eri asiakkaiden kokemuksia eri kanavissa eri sisällön avulla – unohtamatta tietenkään sisältöstrategian sitomista osaksi muita markkinointitoimenpiteitä.

Suunnitelmallisen sisältömarkkinoinnin toteuttamista ei kannata aliarvioida. Ne yritykset, jotka olivat tehneet sisältöstrategian olivat muita tuloksellisempia ja tehokkaampia sisältömarkkinoinnissaan. Lisäksi suurimpana sisältömarkkinoinnin ongelmana nähtiin aikapulaa ja mielenkiintoisten sisältöjen tuottamista. * Erityisesti näitä ongelmia pystytään onnistuneen sisältöstrategian avulla välttämään. Lisää vinkkejä sisältömarkkinoinnin toteuttamiseen voit lukea Hehkun blogista.

Tutkimuksen toteutti IRO Research sisältötoimisto Kubon toimeksiannosta. Lisätietoja tutkimuksesta löydät täältä.

*MarMai

New call-to-action