Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on sitouttaa ja houkutella asiakkaita brändin sisällön pariin ja siten luonnollisesti myös lopulta kasvattaa myyntiä. Myynti ei kuitenkaan ole sisältömarkkinoinnin ensisijainen tavoite, joten sisältömarkkinointi voidaan nähdä myyntiä pitkäjänteisempänä toimintana. Asiakassuhteiden rakentaminen nimittäin vaatii brändiltä kärsivällisyyttä. Vaikka oikotietä onneen ei ole, yksi ohituskaista kuitenkin löytyy: brändiyhteistyö mielipidevaikuttajien kanssa.

Mitä on vaikuttajamarkkinointi?

Vaikuttajamarkkinointi on tehokas keino rakentaa vahvoja asiakassuhteita. Toisin kuin monet muut markkinointitaktiikat, vaikuttajamarkkinointi ei keskity massoihin. Massojen sijaa vaikuttajamarkkinointi keskittyy itse asiassa yksittäisiin mielipidevaikuttajiin, yhteistyöhön heidän kanssaan sekä massojen tavoittamiseen heidän välityksellään. Hyviä esimerkkejä mielipidevaikuttajista ovat bloggaajat, tubettajat ja julkkikset, joilla on jo laaja seuraajakunta.

Mutta miksi yhteen vaikuttajaan fokusointi kannattaa? Koska vaikuttajalla on mainontaa vahvempi vaikutus moniin kuluttajiin. Aika moni meistä voi ihan omastakin kokemuksesta todeta, että brändiyhteistyöt ovat nopeastikin johtaneet ostopäätöksen tekoon – jota mainonnan ei välttämättä olisi tehnyt. Tämä johtuu siitä, että kuluttajat pystyvät välittömästi kuvittelemaan, minkälaiset ihmiset käyttävät tuotetta. Tämä on tärkeää, sillä markkinoinnin perusteiden mukaisestihan kuluttajat käyttävät sellaisia brändejä, joiden ihanneasiakkailta he haluaisivat näyttää tai he haluavat kuulua tiettyyn kuluttajaryhmään. Mielipidevaikuttaja siten asettaa tämän frame-of-referencen. Tämä lisäksi kuluttaja on usein muodostanut jonkinlaisen siteen mielipidevaikuttajaan ja luottaa tämän suosituksiin.

Jos mietit, toimiiko vaikuttajamarkkinointi, voimme huoletta sanoa, että toimii. Forbesin mukaan vaikuttajamarkkinointi kasvattaa merkitystään jatkuvasti, mikä näkyy jo mm. siinä, että 60 % yrityksistä suunnittelee kasvattavansa vaikuttajamarkkinoinnin budjettiaan. Myös AdWeek kutsuu vaikuttajamarkkinointia osuvalla termillä ‘the next big thing’.

Miten vaikuttajamarkkinointia toteutetaan?

Kaikki lähtee relevanttien mielipidevaikuttajien tunnistamisella. Vaikuttajamarkkinointi ei tule onnistumaan, jos tässä mennään pieleen. Ensisijaisen tärkeää onkin tunnistaa ne mielipidevaikuttajat, jotka ovat relevantteja tavoitellulle kohderyhmälle. Mitä blogeja tai julkkiksia kohderyhmäsi seuraa? Koska luottamus on vaikuttajamarkkinoinnin peruspilari, on tärkeää paitsi kuluttajan, myös mielipidevaikuttajan kannalta, että brändi on relevantti. Vaikuttajamarkkinointi on kaksisuuntainen sopimus, jossa myös vaikuttaja laittaa oman brändinsä likoon eikä hevillä suosittele tuotetta, joka ei ole hänelle relevantti.

Seuraavaksi kannattaa pohtia, mitkä ovat vaikuttajamarkkinoinnin tavoitteet. Haluatko esimerkiksi lisätä verkkosivusi liikennettä vai kasvattaa brändisi tunnettuutta?

Tavoitteisiin pohjautuen voidaan valita jokin seuraavista taktiikoista. Kannattaa kuitenkin huomioida, ettei mainostilan ostaminen bloggaajan verkkosivuilta ei ole vaikuttajamarkkinointia – se on ihan tavallista mainontaa.

  1. Vierailijajulkaisut

Vierailijajulkaisun kirjoittaminen vaikuttajan blogiin tai verkkosivuille esittelee omaa ammattitaitoasi suoraan vaikuttajan kohderyhmälle. Tämä on hyvä keino toisaalta rikastaa vaikuttajan blogin sisältöä ja toisaalta saada oma äänensä kuuluviin. Vierailijajulkaisut ovat hyvä keino, mikäli vaikuttajamarkkinoinnin tavoitteena on saada lisää seuraajia omalle blogille tai kasvattaa omaa asemaa mielipidevaikuttajana.

  1. Mielipidevaikuttajan haastattelu

Mielipidevaikuttajan haastattelu omaan blogiin on hyvä keino, mikäli halutaan saada vaikuttajan seuraajia vierailemaan omassa blogissa. Vaikuttaja nimittäin todennäköisesti linkkaa haastattelun omaan blogiinsa, jota kautta yleisö löytää tiensä myös sinun blogiisi. Varmista, että haastattelun sisältö on kohderyhmälle mielenkiintoinen!

  1. Tuotesijoittelu

Voit neuvotella vaikuttajan kanssa, jotta tämä sisällyttäisi tuotteesi esimerkiksi omiin kuviinsa tai tutoriaaleihinsa. Tämä on hyvin yleisesti käytössä oleva taktiikka, joka toimii erityisen hyvin esimerkiksi muotikuvissa tai meikkitutoriaaleissa. Kun vielä pyydät vaikuttajaa lisäämään tuotelinkin sisältöön, saat helposti kasvatettua verkkosivusi liikennettä tai jopa myyntiä.

  1. Arvostelu

Viimeinen taktiikka on pyytää vaikuttajaa arvostelemaan tuotteesi tai palvelusi. Jos hän on tyytyväinen tuotteeseesi, seuraajat ovat hyvin todennäköisesti myös valmiita kokeilemaan sitä. Jos hän puolestaan ei ole tyytyväinen, brändillä on ehkä suurempia huolia kuin vaikuttajamarkkinointi.

New call-to-action