Tuskin kukaan voi tänä päivänä kiistää sosiaalisen median merkitystä. Suurimmalla osalla ihmisistä ja yrityksistä on vähintään yksi some-tili käytössään. Pelkkä läsnäolo Facebookissa, Instagramissa, Linkedinissä, Twitterissä tai Pinterestissä ei kuitenkaan riitä. Vaikka yrityksesi some-tileillä olisi runsaastikin tykkääjiä, faneja tai seuraajia, se ei välttämättä tarkoita, että sosiaalisen median strategiasi toimisi erityisen hyvin. Jos some-strategiasi ei tuota sinulle jonkinlaisia konversioita, oli se sitten uutiskirjeen tilaajia, liidejä tai lisämyyntiä, jotain on pielessä.

Sosiaalisen median strategian täytyy tarkoittaa muutakin kuin uusista palveluista tai tuote-alennuksista tiedottamista. Sen pitää pitää sisällään muutakin kuin liiketoimintasi kannalta olennaisen tiedon jakamista. Some-strategian voidaan katsoa onnistuneen, kun onnistut käymään vuorovaikutusta kohdeyleisösi kanssa ja sitouttamaan sen jäseniä sekä tuottamaan jonkinlaisia konversioita.

Lopulta kyse on siis yksinkertaisesta asiasta. Miksi niin moni sosiaalisen median strategia silti epäonnistuu? Hyvin todennäköisesti olet tehnyt jonkin tai jotkin seuraavista kuudesta virheestä.

1. Yrityksen arvot ja viestintä eivät kohtaa

Yrityksesi on oletettavasti (toivottavasti) kirjannut ylös arvonsa. Ilman ydinarvoja yrityksen toiminnan selittäminen on nimittäin haastavaa puuhaa. Yrityksen arvojen pohjalta voit lähteä rakentamaan yrityksesi identiteettiä ja sen tarinaa. Näiden tulisi yhdessä kertoa siitä miksi yritys ylipäätään on olemassa. Kun nämä asiat ovat kunnossa, on some-strategian laatiminen huomattavasti helpompaa.

Sosiaalisen median strategian nimittäin pitäisi rakentua vahvasti yrityksesi arvomaailman ja tarinan muodostamalle perustalle. Kaiken toiminnan, myös somessa, pitäisi pohjautua niille arvoille, joiden perusteella yrityksesi olemassaolo on oikeutettu. Niiden pitäisi ohjata liiketoiminnan ja some-aktiviteettien tavoitteita. Niiden pitäisi myös puhutella tavoiteltua kohderyhmää.

Esimerkiksi luomu-tuotteita myyvän verkkokaupan tulisi keskittyä tuottamaan ja jakamaan sisältöä, joka kertoo luonnonmukaisesti tuotettuihin tuotteisiin liittyvästä elämäntyylistä. Sen tulisi kertoa tarinoita siitä mitä luonnonmukaisuus erilaisissa tapauksissa tarkoittaa ja miksi luonnonmukaisesti tuotetut tuotteet ovat parempia luonnolle ja ihmisille. Jos viestisi ei puhu samaa kieltä kuin arvosi, syöt omaa uskottavuuttasi.

2. Et toimi somessa johdonmukaisesti

Sosiaalisessa mediassa toimiminen vaatii johdonmukaisuutta. Someen jaetun sisällön pitää olla laadukasta ja lisäarvoa tuottavaa. Sisältöä pitää tuottaa ja jakaa säännöllisesti. Myös sisällön jakamisen ajankohdalla on merkitystä. Sosiaalisen median kanavat suosivat feedeillään käyttäjien jakamaa sisältöä eli yritysten on syytä tehostaa sisällön jakeluaan myös maksetulla mainonnalla.

Kuinka usein ja mihin aikoihin somessa sitten pitäisi sisältöä julkaista? Se riippuu pitkälti toimialastasi ja kohderyhmästäsi. Joillekin yrityksille postaus per viikko riittää hyvin, kun taas toisten pitää pystyä julkaisemaan uutta sisältöä päivittäin tai useammankin kerran päivässä. Jonkinlaista osviittaa voit tietenkin saada tutkimalla kilpailijoitasi ja kohderyhmääsi, mutta lopulta ainoastaan kokemus kertoo sopivan tahdin ja julkaisuajan. Tärkeintä on johdonmukainen toiminta. Pyri opettamaan seuraajiasi siihen, että he osaavat odottaa uutta sisältöä tiettyinä viikonpäivinä. Ja muista pitää tästä päivästä (ja ajankohdasta) mahdollisimman tiukasti kiinni.

Johdonmukaista toimintaa helpottaa suuresti sisältösuunnitelma ja sosiaalisen median julkaisukalenteri. Niiden avulla voidaan varmistaa, että sisältö on monipuolista, julkaisutahti on säännöllinen, sovituista julkaisuajoista pidetään kiinni ja että julkaisuiden yhteydessä muistetaan huomioida avainsanat yms.

3. Olet ymmärtänyt väärin kuinka sosiaalinen media oikeasti toimii

Yleinen virhe sosiaalisen median kanssa on se, että se käsitetään yhtenäisenä kokonaisuutena. Ei siis ymmärretä, että some-kanavat eroavat merkittävästi toisistaan. Esimerkiksi Facebookissa voidaan potentiaalisesti tavoittaa valtava määrä ihmisiä, jotka viettävät kanavassa aikaa enemmän kuin missään muussa some-kanavassa. Mutta se ei tarkoita, että Facebook olisi kaikille yrityksille paras paikka näkyä.

Asiakasymmärrys on tässäkin kultaa kalliimpaa. Missä kanavissa yrityksesi potentiaaliset asiakkaat viettävät aikaansa? Millainen sisältö näihin kanaviin sopii? Muista, että eri sosiaalisen median kanavilla on eri käyttötarkoitukset ja niiden käyttäjillä on eri motiivit käyttää jokaista some-kanavaa. Eri sosiaalisen median kanavissa toimivat erilaiset tavat ilmaista itseään, niissä on erilaiset tavat toimia ja niissä on erilaiset käyttäjät.

On tärkeää valita kanavat, jotka ovat relevantteja kohderyhmällesi ja yrityksellesi. Kanavien pitäisi olla sellaisia, joissa parhaiten tavoitetaan yrityksen kohderyhmä ja joissa yrityksen on luontevaa olla. Kaikissa some-kanavissa ei ole pakko näkyä. Esimerkiksi lakifirman tuskin tarvitsee näkyä Pinterestissä. On huomattavasti parempi ottaa muutama some-kanava kunnolla haltuun, kuin tehdä asioita puolivillaisesti liian monessa.

4. Et tarjoa seuraajillesi lisäarvoa

Sosiaalisen median kolme kovaa S:ää ovat sisältö, sisältö ja sisältö. Some on niin totaalisen täynnä eri tahojen tuottamaa ja jakamaa sisältöä, että kilpailu tykkäyksistä, kommenteista ja jaoista on hurjaa. Tässä kilpailussa ei pärjää haalealla tai harmaalla sisällöllä. Sisällön pitää olla kekseliästä, puhuttelevaa ja lisäarvoa tuottavaa.

Sisällön täytyy olla kuhunkin some-kanavaan räätälöityä ja kullekin kohderyhmälle räätälöityä. Sisältöä pitää räätälöidä myös kohdealueen/maan mukaan. Massana tuotettu sisältö jää kuluttamatta ja siihen käytetyt eurot valuvat hukkaan.

5. Suu käy, korvat unohtuvat

Vaikka sosiaalinen media toimiikin yrityksille markkinointivälineenä on syytä muistaa, että jatkuva mainospuhe nostaa hyvin nopeasti ihmisten suojamuurit pystyyn. Sosiaalinen media rakentuu keskusteluille ja vuorovaikutuksille. Meillä on syystäkin kaksi korvaa ja yksi syy. Se on syytä myös yritysten muistaa.

Mitäpä, jos siis keskittyisit aika ajoin aidosti kuuntelemaan asiakkaitasi sen sijaan, että keskityt tuuppaamaan heille haluamaasi viestiä. Kysy kohdeyleisöltäsi kysymyksiä ja kannusta heitä antamaan palautetta. Kannusta kohdeyleisöäsi vuorovaikutukseen. Kun opit kuuntelemaan asiakkaitasi (myös) sosiaalisessa mediassa, voit tuottaa sisältöä, jota he aidosti haluavat kuluttaa ja pystyt kehittää toimintaasi kokonaisuudessaan asiakaslähtöisempään suuntaan.

6. Unohdat mittarit ja analytiikan

Yksi tyypillisimmistä virheistä, jonka yritykset sosiaalisessa mediassa tekevät on se, että some-aktiviteettien tuloksia ei mitata eikä analysoida. Sosiaalisen median strategialta voidaan kuitenkin odottaa todellisia tuloksia ainoastaan, jos markkinointitoimenpiteitä pystytään optimoimaan datan perusteella. Millainen sisältö on oikeasti kiinnostanut kohderyhmää? Millaisen sisällön avulla on saatu uusia liidejä? Missä kanavissa sisällön levitys on onnistunut parhaiten?

Mitattavat tekijät riippuvat tietenkin asetetuista tavoitteista ja sisällön optimointi siitä, mitä sosiaalisessa mediassa tehtävillä toimenpiteillä halutaan saavuttaa. Hyviä mittareita ovat esimerkiksi klikkimäärät, sitoutuneiden käyttäjien määrä, verkkosivuston vierailijat, käytetty aika sisällön parissa sekä konversioprosentti.

Pidä huolta, ettet tee edellämainittuja virheitä ja parannat huomattavasti sosiaalisen median strategiasi onnistumisen mahdollisuutta.

New call-to-action